Cesta

HEInnovate: Sebehodnotící nástroj na podporu inovací a podnikatelského ducha v institucích vysokoškolského vzdělávání

O co jde

HEInnovate je internetový nástroj, který má poskytnout vysokoškolským institucím podporu, tipy a podněty v zájmu účinného řízení institucionálních a kulturních změn.

Poprvé se o konceptu HEInnovate hovořilo v březnu 2011 během akce University-Business Forum. Myšlenka vzešla z potřeby identifikovat základní rysy a koncepty podnikatelského aspektu vysokoškolských institucí a vytvořit volně dostupný nástroj, který by obsahoval vodítka a inspirativní typy pro vzdělávací instituce.

Jak nástroj funguje?

HEInnovate umožňuje jednotlivým vysokoškolským institucím provést nezávislé hodnocení vlastní instituce, jejích fakult, kateder, oddělení. Stačí na uvedených internetových stránkách zadat údaje týkající se celé řady klíčových oblastí výkonnosti a rozvoje podnikatelské a inovativní stránky dané instituce.

Hodnotí se 7 oblastí :

  • vedení a správa
  • organizační kapacita, lidské zdroje, pobídky
  • rozvoj podnikání týkající se výuky a studia
  • cesty pro podnikatele
  • vysokoškolská instituce – obchodní a vnější vztahy pro výměnu znalostí
  • vysokoškolská instituce v mezinárodním kontextu
  • měření dopadu.

Každá oblast obsahuje řadu prohlášení, která uživatel hodnotí podle toho, do jaké míry s nimi souhlasí nebo nesouhlasí. Není třeba zadat údaje u všech 7 oblastí. Uživatelé si mohou zvolit ty, které jsou pro ně relevantní.

Jakmile je sebehodnocení dokončeno, sebehodnotící nástroj poskytuje okamžitou zpětnou vazbu: uvede silné a slabé stránky dané instituce a na základě výsledků dodá uzpůsobené učební materiály.

Dosavadní výsledky

Na téma HEInnovate proběhla řada pracovních setkání v celé EU. Zájem o nástroj vyjádřily i země mimo Evropu. Rostoucí poptávka po akcích a workshopech na toto téma vedla k vytvoření komplexního programu činností, z nichž některé se dokonce pořádají ve spolupráci s předsednickými zeměmi EU.

Od jeho spuštění do července 2014 použilo nástroj HEInnovate více než 450 institucí a jejich počet neustále roste.

Jako součást dohody o spolupráci s OECD se rovněž v řadě zemí EU konají semináře na téma vnitrostátních politik a probíhají také hloubkové přezkumy vnitrostátních politik.

Další postup

Ke konci roku 2014 by měla být zveřejněna nová, revidovaná verze HEInnovate se vylepšenými funkcemi a novým obsahem. Nástroj je pravidelně aktualizován a upravován, a to na základě zpětné reakce uživatelů a účastníků seminářů.

OECD připravuje další materiály a plánuje se také aktivní zapojení uživatelů jako dalšího zdroje informací pro doplnění tohoto nástroje.

 

How can we help?