Navigacijska pot

Pregled izobraževanja in usposabljanja

Za kaj gre

Vsakoletni pregled izobraževanja in usposabljanja je poročilo o izobraževanju in usposabljanju v Evropi, v katerem so združeni najnovejši kvantitativni in kvalitativni podatki, tehnična poročila in študije ter politični dokumenti in usmeritve.

V pregledu je poudarek na empiričnih podatkih, vendar vsak del pregleda vsebuje jasna politična sporočila za države članice.

Zakaj je potrebno

Pregled izobraževanja in usposabljanja podpira izvajanje strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020), tako da krepi obseg podatkov in povezuje okvir s širšo strategijo Evropa 2020 ter posameznimi priporočili državam, ki jih je v okviru evropskega semestra 2014 sprejel Svet.

Dosedanji ukrepi

Komisija je novembra 2014 objavila tretji letni pregled izobraževanja in usposabljanja. Ogledate si lahko celotno poročilopdf(4.37 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave  , vključno s ključnimi ugotovitvami in političnim pomenom.


Pregledu 2014 so dodali še 28 poročil za posamezne države ter pregledovalnik, ki kaže uspešnost in napredek držav članic pri uresničevanju ciljev strategije ET2020.

Na spletišču Centra za raziskave o izobraževanju in vseživljenjskem učenju Skupnega raziskovalnega središča so na voljo tudi dodatni kazalniki, ki so se uporabljali pri pripravi pregleda. Ti dodatni kazalniki so del skupnega ocenjevalnega okvira, ki omogoča vzpostavitev skladnega in preglednega spremljanja za vse države članice.

Kaj sledi

Naslednji pregled izobraževanja in usposabljanja bo Evropska komisija objavila konec leta 2015.

Vprašanja

Vprašanja v zvezi s pregledom Komisije za leto 2014 in zahtevke za podatke, uporabljene v razpredelnicah, pošljite na naslov: eac-monitor@ec.europa.eu.

 

How can we help?