Navigačný riadok

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy

O čo ide?

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý sa uverejňuje každoročne, informuje o vývoji systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe a zhromažďuje najnovšie kvantitatívne a kvalitatívne údaje, aktuálne technické správy a štúdie, ako aj politické dokumenty a informácie o vývoji v tejto oblasti.

Každá časť monitora sa zameriava na empirické dôkazy, pričom poskytuje členským štátom jasný politický odkaz.

Prečo je to potrebné?

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy podporuje vykonávanie strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) tým, že prispieva k spoľahlivosti faktických východísk a užšie ich prepája so všeobecnejšou stratégiou Európa 2020 a odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, ktoré prijala Rada ako súčasť európskeho semestra 2014.

Čo sa doteraz dosiahlo?

V novembri 2014 Komisia uverejnila tretie vydanie Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy. Úplnú správu vrátane hlavných zistení a politického významu je možné si stiahnuť tupdf(4.37 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  .


Súčasťou Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy 2014 je 28 správ o jednotlivých krajinách, ako aj nástroj vizualizácie na posúdenie výkonu a pokroku členských štátov vo vzťahu k cieľom ET 2020.

Na webovom sídle Centra pre výskum vzdelávania a celoživotného vzdelávania JRC (CRELL) sú uvedené ďalšie ukazovatele, ktoré sa použili počas postupu monitorovania. Tieto dodatočné ukazovatele sú súčasťou rámca spoločného hodnotenia. Ide o nástroj, ktorý umožňuje konzistentné a transparentné monitorovanie pre všetky členské štáty.

Aké budú ďalšie kroky?

Koncom roka 2015 Komisia uverejní ďalšie vydanie Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy.

Otázky

Otázky týkajúce sa postupu monitorovania Komisie za rok 2014, ako aj žiadosti o podkladové údaje pre tabuľky a grafy v Monitore vzdelávania a odbornej prípravy, je potrebné zaslať na eac-monitor@ec.europa.eu.

 

How can we help?