Navigačný riadok

Obal vydania Monitora vzdelávania a odbornej prípravy

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy

O čo ide?

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy je každoročne uverejňovaná publikácia, v ktorej sa zachytáva vývoj európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy a spája široká škála dôkazov v jednej prehľadnej správe.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2015 stavia do popredia tie priority v oblasti vzdelávania, ktoré najviac potrebujú investície, a určuje politiky, ktoré pomáhajú zlepšiť inkluzívnosť, kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe.

Prečo je to potrebné?

Od roku 2012 sa Monitor vzdelávania a odbornej prípravy stal nenahraditeľným referenčným nástrojom vzdelávacej komunity v Európe, ktorý sleduje priority podľa strategického rámca ET 2020 a prispieva k širšej stratégii Európa 2020 a jej hlavnému cieľu v oblasti vzdelávania.

Správa bude jedným z hlavných zdrojov, o ktoré sa oprie analýza Komisie týkajúca sa výziev v oblasti vzdelávania a politického vývoja v rámci európskeho semestra 2016.

Čo sa doteraz dosiahlo?

V novembri 2015 Komisia uverejnila tretie výročné vydanie Monitora vzdelávania a odbornej prípravy. Celú správu vrátane desaťstranového zhrnutia zistení na nadnárodnej, ako aj národnej úrovni, si môžete stiahnuť tupdf(3.91 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  . K dispozícii je aj prehľad výsledkovpdf(251 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  , ktoré sa týkajú cieľov EÚ na rok 2020.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2015 sprevádza dvadsaťosem hĺbkových správ o jednotlivých krajinách, ktoré dopĺňajú nadnárodné zistenia o údaje týkajúce sa jednotlivých krajín a informácie o politických opatreniach a najnovších reformách. Súbor jednostranových zhrnutí správ o jednotlivých krajinách si môžete stiahnuť tupdf(3.75 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  .

Na posúdenie výkonu a pokroku členských štátov vo vzťahu k cieľom ET 2020 sa vytvorili rôzne interaktívne mapy.

Ďalšie kontextové ukazovatele poskytuje sieť Eurydice a Centrum pre výskum vzdelávania a celoživotného vzdelávania JRC (CRELL). Odkazy na tento podkladový materiál možno nájsť ďalej v texte.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2015

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2015pdf(3.91 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Európskej úniepdf(3.91 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Správy o jednotlivých krajinách za rok 2015pdf(4 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  (dostupné v anglickom jazyku; preklady do jednotlivých úradných jazykov budú čoskoro k dispozícii)

Vlajka Rakúskapdf(587 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Rakúskopdf(587 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Cyprupdf(586 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Cypruspdf(586 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Fínskapdf(580 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Fínskopdf(580 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Maďarskapdf(410 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Maďarskopdf(410 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Litvypdf(493 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Litvapdf(493 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Poľskapdf(517 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Poľskopdf(517 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Slovinskapdf(590 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Slovinskopdf(590 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Belgickapdf(721 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Belgickopdf(721 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Českej republikypdf(548 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Česká republikapdf(548 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Francúzskapdf(743 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Francúzskopdf(743 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Írskapdf(695 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Írskopdf(695 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Luxemburskapdf(581 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Luxemburskopdf(581 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Portugalskapdf(647 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Portugalskopdf(647 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Španielskapdf(506 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Španielskopdf(506 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Bulharskapdf(662 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Bulharskopdf(662 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Dánskapdf(761 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Dánskopdf(761 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Nemeckapdf(664 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Nemeckopdf(664 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Talianskapdf(642 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Talianskopdf(642 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Maltypdf(454 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Maltapdf(454 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Rumunskapdf(588 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Rumunskopdf(588 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Švédskapdf(639 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Švédskopdf(639 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Chorvátskapdf(604 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Chorvátskopdf(604 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Estónskapdf(769 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Estónskopdf(769 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Gréckapdf(658 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Gréckopdf(658 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Lotyšskapdf(468 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Lotyšskopdf(468 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Holandskapdf(565 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Holandskopdf(565 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Slovenskapdf(498 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Slovenskopdf(498 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Vlajka Spojeného kráľovstvapdf(956 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Spojené kráľovstvopdf(956 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

vlajky ©Alhovik

Otázky

Otázky týkajúce sa vydania Monitora vzdelávania a odbornej prípravy za rok 2015, ako aj žiadosti o údaje, z ktorých vychádzajú tabuľky a hodnoty, posielajte na eac-monitor@ec.europa.eu.

Môžete nás sledovať aj na Twitteri použitím @EUErasmusplus a #ETMonitor.

 

How can we help?