Cale de navigare

Coperta Monitorului ET

Monitorul educației și formării

Despre ce este vorba

Monitorul educației și formării este o publicație anuală care descrie evoluția sistemelor de educație și formare din Europa, reunind o serie de indicatori într-un raport clar și concis.

Ediția din 2015 a Monitorului educației și formării pune accent pe prioritățile în materie de educație care au cea mai mare nevoie de investiții și identifică politicile care contribuie la consolidarea caracterului incluziv, la calitatea și utilitatea sistemelor europene de educație și formare.

Motivație

Din 2012 până în prezent, Monitorul educației și formării a devenit pentru comunitatea educațională europeană un instrument de referință indispensabil, care înregistrează prioritățile în temeiul cadrului strategic pentru cooperare (ET 2020) și contribuie, în general, la strategia Europa 2020 și la atingerea obiectivului principal al acesteia referitor la educație.

Acest raport este una din principalele surse pe care se va baza analiza Comisiei referitoare la provocările din domeniul învățământului și la evoluția politicilor sale în cadrul semestrului european 2016.

Materiale publicate până în prezent

Comisia a publicat în noiembrie 2015 a patra ediție a Monitorului educației și formării. Raportul integral, incluzând un rezumat de zece pagini care combină concluziile transnaționale și naționale, poate fi descărcat aicipdf(3.91 Mb) Traducerile linkului anterior  . De asemenea, puteți consulta prezentarea rezultatelor în raport cu obiectivele UE pentru 2020pdf(251 kB) Traducerile linkului anterior  .

Monitorul educației și formării 2015 este însoțit de 28 de rapoarte de țară aprofundate, care completează analiza transnațională cu date și informații naționale cu privire la ultimele măsuri și reforme aplicate. O serie de rezumate de o pagină ale rapoartelor de țară pot fi descărcate aicipdf(3.75 Mb) Traducerile linkului anterior  .

Au fost create diferite hărți interactive pentru a evalua performanțele și progresele statelor membre în ceea ce privește obiectivele cadrului de cooperare (ET 2020).

În sfârșit, Rețeaua Eurydice și Centrul de cercetare pentru educație și formare de-a lungul vieții (CRELL) din cadrul Centrului Comun de Cercetare (JRC) oferă indicatori contextuali suplimentari. Mai jos, linkul către acest material contextual.

 

How can we help?