Ścieżka nawigacji

Monitor kształcenia i szkolenia – okładka

Monitor kształcenia i szkolenia

Informacje ogólne

„Monitor kształcenia i szkolenia” to roczna publikacja poświęcona zmianom zachodzącym w systemach kształcenia i szkolenia w Europie. W jednym, przystępnym sprawozdaniu zawarte są różnorodne informacje.

W tegorocznym wydaniu „Monitora kształcenia i szkolenia” położono nacisk na priorytety edukacyjne, które w największym stopniu wymagają inwestycji, oraz określono działania zwiększające powszechność, jakość i adekwatność systemów kształcenia i szkolenia w Europie.

Dlaczego monitor jest potrzebny?

Wydawany od 2012 r. „Monitor kształcenia i szkolenia” stał się niezbędnym narzędziem referencyjnym dla europejskich środowisk związanych z edukacją. Podsumowuje on postępy w realizacji celów zapisanych w ramach współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia do 2020 r. i przyczynia się do realizacji celów w zakresie kształcenia strategii „Europa 2020”.

Sprawozdanie to będzie jednym z głównych źródeł leżących u podstaw prowadzonej przez Komisję analizy wyzwań i zmian polityki edukacyjnej w ramach europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej w 2016 r.

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

W listopadzie 2015 r. Komisja opublikowała czwarte roczne wydanie „Monitora kształcenia i szkolenia”. Pełny tekst sprawozdania, w tym dziesięciostronicowe porównanie danych krajowych, można pobrać tutajpdf(3.91 Mb) Wybierz wersję językową tego linka  . Dostępne jest również krótkie podsumowanie realizacji celów UE na rok 2020pdf(251 kB) Wybierz wersję językową tego linka  .

„Monitor kształcenia i szkolenia” z 2015 r. jest publikowany równolegle do 28 szczegółowych sprawozdań krajowych, które uzupełniają analizy porównawcze obejmujące różne kraje o krajowe dane oraz informacje o podejmowanych działaniach i najnowszych reformach. Zestaw jednostronicowych podsumowań sprawozdań krajowych można pobrać tutajpdf(3.75 Mb) Wybierz wersję językową tego linka  .

Aby ocenić wyniki i postępy państw członkowskich w realizacji celów w dziedzinie kształcenia i szkolenia, stworzono specjalne interaktywne mapy.

Dodatkowe wskaźniki kontekstowe zapewnia sieć Eurydice we współpracy z Ośrodkiem badań nad uczeniem się przez całe życie (CRELL) Wspólnego Centrum Badawczego. Linki do tych materiałów można znaleźć poniżej.

 

How can we help?