Kruimelpad

Onderwijs- en opleidingenmonitor

Onderwijs- en opleidingenmonitor

Waar gaat het om?

De onderwijs- en opleidingenmonitor brengt ieder jaar de ontwikkeling van de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels in kaart, op basis van vele feiten en cijfers.

Dit jaar wordt de aandacht gevestigd op de prioriteiten waarin het dringendst moet worden geïnvesteerd en op maatregelen die de inclusiviteit, kwaliteit en relevantie van die onderwijs- en opleidingsstelsels ten goede zouden komen.

Waarom is dat nodig?

Sinds 2012 is de onderwijs- en opleidingenmonitor dé referentie voor de Europese onderwijswereld. Het volgt de prioriteiten van het samenwerkingskader voor onderwijs en opleidingen 2020 en draagt bij tot de bredere Europa 2020-strategie, waarin onderwijs een hoofddoelstelling is.

Het rapport is ook een van de belangrijkste informatiebronnen voor de Commissie bij de analyse van de onderwijsproblematiek en het onderwijsbeleid voor het Europees semester 2016.

Wat is er al gedaan?

De Commissie heeft in november de vierde uitgave van de onderwijs- en opleidingenmonitor gepubliceerd. Het volledige verslag, inclusief een samenvatting van 10 bladzijden met algemene en landspecifieke bevindingen, kunt u downloadenpdf(3.91 Mb) Bekijk deze link in een andere taal  . Er is ook een brochurepdf(251 kB) Bekijk deze link in een andere taal  gemaakt met een overzicht van de resultaten.

Bij de onderwijs- en opleidingenmonitor 2015 verschijnen ook 28 landspecifieke verslagen, die het algemene beeld aanvullen met gedetailleerde gegevens per land en informatie over beleid en hervormingen. De verslagen zijn samengevat op een pagina per land, en u kunt hier de volledige reeks downloadenpdf(3.75 Mb) Bekijk deze link in een andere taal  .

Om de prestaties van de lidstaten ten opzichte van de onderwijs- en opleidingsdoelstellingen voor 2020 te evalueren, zijn verschillende interactieve kaarten gemaakt.

Tot slot zijn er contextspecifieke indicatoren opgesteld door het Eurydice-netwerk en het Centre for Research on Education and Lifelong Learning (CRELL) van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek. Links naar dit achtergrondmateriaal vindt u hieronder.

 

How can we help?