Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-Monitoraġġ tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ

Il-Monitoraġġ tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ

X'inhi?

Il-Monitoraġġ tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ hu serje annwali li tirrapporta dwar l-evoluzzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Ewropa kollha, li jgħaqqdu flimkien l-aħħar dejta kwantitattiva u kwalitattiva, rapporti u studji tekniċi reċenti, flimkien mad-dokumenti dwar il-politika u l-iżviluppi.

Filwaqt li tiffoka fuq evidenza empirika, kull taqsima fil-Monitoraġġ għandha messaġġi ċari dwar il-politika għall-Istati Membri.

Għaliex hu meħtieġ?

Il-Monitoraġġ tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ jappoġġja l-implimentazzjoni tal-qafas ta' strateġija għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020) billi jsaħħaħ il-bażi ta' evidenza u billi jorbotha b'mod eqreb mal-istrateġija usa' Ewropa 2020 u r-rakkomandazzjonijiet speċifiki għall-pajjiżi (CSRs) adottati mill-Kunsill bħala parti mis-Semestru Ewropew 2014.

X'sar s'issa?

Il-Kummissjoni tippubblika t-tielet edizzjoni annwali tal-Monitoraġġ tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ f'Novembru 2014. Ir-rapport sħiħ, inklużi sejbiet ewlenin u rilevanza politika, jistgħu jiġu dawnlowdjati hawnhekkpdf(4.37 Mb) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  .


Il-Monitoraġġ tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2014 hu akkumpanjat b'rapport ta' tmienja u għoxrin pajjiż, kif ukoll b'għodda ta' viżwalizzazzjoni biex tiġi valutata l-prestazzjoni u l-progress tal-Istati Membri fir-rigward tal-miri tal-ET 2020.

Finalment, il-websajt taċ-Ċentru għar-Riċerka dwar l-Edukazzjoni u t-Tagħlim Tul il-Ħajja tal-JRC (CRELL) jipprovdi indikaturi addizzjonali li kienu użati matul l-eżerċizzju ta' monitoraġġ. Dawn l-indikaturi addizzjonali jagħmlu parti mill-Qafas għall-Evalwazzjoni Konġunta (QEK); għodda li tippermetti monitoraġġ konsistenti u trasparenti għall-Istati Membri kollha.

X'inhuma l-passi li jmiss?

Lejn l-aħħar tal-2015, il-Kummissjoni se tippubblika l-edizzjoni li jmiss tal-Monitoraġġ tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ.

Mistoqsijiet:

Kemm mistoqsijiet li jikkonċernaw l-eżerċizzju ta' monitoraġġ 2014 tal-Kummissjoni, kif ukoll it-talbiet għal dejta użata fit-tabelli u ċ-ċifri fil-Monitoraġġ tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ, għandhom jintbagħtu lil eac-monitor@ec.europa.eu.

 

How can we help?