Navigācijas ceļš

Izglītības pārskats

Izglītības pārskats

Par ko ir runa?

Izglītības pārskats ir ikgadēja ziņojumu sērija par to, kā attīstās izglītības un apmācības sistēmas Eiropā. Tajā ir apkopoti jaunākie kvantitatīvie un kvalitatīvie dati, jaunākie tehniskie ziņojumi un pētījumi, kā arī politikas dokumenti un norises.

Pārskats ir vērsts uz empīriskiem pierādījumiem, tomēr katrā nodaļā sniedz arī skaidrus politiskus vēstījumus dalībvalstīm.

Kāpēc tas ir vajadzīgs?

Izglītības pārskats atbalsta stratēģisko sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā ("ET 2020"), nostiprinot pierādījumu bāzi. Šī sistēma ir arī arī ciešāk sasaistīta ar visaptverošo stratēģiju "Eiropa 2020" un valstīm adresētajiem ieteikumiem, kurus Padome pieņēmusi 2014. gada Eiropas pusgada procedūrā.

Līdz šim paveiktais

Komisija 2014. gada novembrī publicēja trešo ikgadējo izglītības pārskatu. Visu pārskatu, arī svarīgākos secinājumus un nozīmi politikā var lejupielādēt šeitpdf(4.37 Mb) Izvēlieties saites tulkojumu  .


2014. gada izglītības pārskatam ir pievienoti 28 valstu ziņojumi, kā arī vizualizācijas rīks, ar kuru var novērtēt dalībvalstu veikumu un progresu saistībā ar "ET 2020" mērķiem.

Visbeidzot, Kopīgā pētniecības centra Pētniecības un izglītības un mūžizglītības centra tīmekļa vietnē var uzzināt, kādus vēl indikatorus izmantoja pārskata sagatavošanā. Šie papildu rādītāji ietilpst kopīgajā novērtējuma sistēmā, kas dod iespēju konsekventi un pārredzami novērtēt visas dalībvalstis.

Nākamie pasākumi

2015. gada beigās Komisija publicēs nākamo izglītības pārskatu.

Jautājumi

Ja jums ir jautājumi par Komisijas 2014. gada novērtējumu vai vēlaties iegūt sīkākus datus, sūtiet e–pastu uz eac-monitor@ec.europa.eu.

 

How can we help?