Naršymo kelias

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio viršelis

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

Kas tai?

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje kasmet apžvelgiama Europos švietimo ir mokymo sistemų raida pateikiant įvairius duomenis vienoje aiškioje ataskaitoje.

2015 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio dėmesio centre yra švietimo prioritetai, kuriems labiausiai reikia investicijų. Be to, jame nurodoma politika, kuri padeda didinti Europos švietimo ir mokymo sistemų įtrauktį, aktualumą ir gerinti jų kokybę.

Kodėl jo reikia?

Nuo 2012 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis tapo nepamainoma orientacine priemone Europos švietimo bendruomenei. Jis padeda stebėti, kaip įgyvendinami strateginės bendradarbiavimo programos „ET 2020“ prioritetai, ir siekti platesnėje strategijoje „Europa 2020“ nustatyto pagrindinio švietimo tikslo.

Ataskaita bus vienas iš pagrindinių šaltinių, kuriais bus grindžiama Komisijos švietimo problemų ir politikos raidos analizė įgyvendinant 2016 m. Europos semestrą.

Kas padaryta iki šiol?

2015 m. lapkritį Komisija paskelbė ketvirtąjį metinį Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio numerį. Visą ataskaitą, įskaitant dešimties lapų santrauką, į kurią įtraukti tarpvalstybiniai ir atskirų valstybių duomenys, galima parsisiųsdinti čiapdf(3.91 Mb) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  . Taip pat skelbiama rezultatų siekiant 2020 m. tikslų apžvalgapdf(251 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  .

Prie 2015 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio pridėtos 28 išsamios šalių ataskaitos, kuriose tarpvalstybinę analizę papildo atskirų šalių duomenys ir informacija apie politikos priemones bei naujausias reformas. Šalių ataskaitų vieno lapo santraukas galima parsisiųsdinti čiapdf(3.75 Mb) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  .

Sukurti įvairūs sąveikieji žemėlapiai, kad būtų galima įvertinti valstybių narių rezultatus ir pažangą atsižvelgiant į strateginės programos „ET 2020“ tikslus.

Galiausiai tinklas „Eurydice“ ir Jungtinio tyrimų centro Švietimo ir mokymosi visą gyvenimą mokslinių tyrimų centras (CRELL) pateikia papildomų kontekstinių rodiklių. Nuorodos į šią informacinę medžiagą pateikiamos toliau.

 

How can we help?