Naršymo kelias

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

Kas tai?

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje kasmet apžvelgiama švietimo ir mokymo sistemų raida visoje Europoje, pateikiamos naujausių kiekybinių ir kokybinių duomenų, naujų techninių ataskaitų bei tyrimų ir politikos dokumentų bei įvykių apžvalgos.

Biuletenyje daugiausiai dėmesio skiriama empiriniams duomenims, bet kiekviename skyriuje siunčiami aiškūs valstybėms narėms skirti politikos signalai.

Kodėl jo reikia?

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis padeda įgyvendinti Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginę programą „ET 2020“, nes sutvirtinama įrodymų bazė ir ji glaudžiau siejama su platesne strategija „Europa 2020“ ir konkrečioms šalims skirtomis rekomendacijomis, kurias Taryba priėmė per 2014 m. Europos semestrą.

Kas padaryta iki šiol?

2014 m. lapkritį Komisija paskelbė trečiąjį metinį Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio numerį. Visą ataskaitą, įskaitant pagrindines išvadas ir politikai svarbius duomenis, galite parsisiųsdinti čiapdf(4.37 Mb) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  .


Prie 2014 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio pridedamos 28 šalių ataskaitos ir vizualizavimo priemonė, skirta įvertinti valstybių narių rezultatus ir pažangą siekiant „ET 2020“ tikslų.

Be to, Jungtinių tyrimų centro Švietimo ir mokymosi visą gyvenimą mokslinių tyrimų centro svetainėje (CRELL) pateikiama papildomų rodiklių, naudotų atliekant stebėseną. Šie papildomi rodikliai yra Bendros vertinimo sistemos (BVS) dalis. Tai priemonė, kuria naudojantis galima nuosekliai ir skaidriai atlikti stebėseną visose valstybėse narėse.

Tolesni veiksmai

2015 m. pabaigoje Komisija paskelbs kitą Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio numerį.

Klausimai

Klausimus, susijusius 2014 m. Komisijos atlikta stebėsena, ir duomenų, kuriais grindžiamos lentelės ir diagramos Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje, užklausas siųskite adresu eac-monitor@ec.europa.eu.

 

How can we help?