Navigacijski put

Pregled obrazovanja i osposobljavanja

O čemu se radi?

Pregled obrazovanja i osposobljavanja godišnja je serija kojom se izvješćuje o razvoju sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi. U Pregledu se iznose najnoviji kvantitativni i kvalitativni podaci, posljednja tehnička izvješća i studije, kao i politički dokumenti i informacije o razvoju politika.

Iako je Pregled usmjeren na empirijske dokaze, svaki njegov odjeljak sadržava jasne političke poruke za države članice.

Zašto je to potrebno?

Pregledom obrazovanja i osposobljavanja podupire se provedba strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) tako što će se baza dokaza poboljšati i povezati sa širom europskom strategijom za 2020. godinu te s preporukama za pojedine zemlje (CSR) koje je Vijeće donijelo u sklopu Europskog semestra 2014.

Što je dosad učinjeno?

Komisija je u studenome 2014. godine objavila treće po redu godišnje izdanje Pregleda obrazovanja i osposobljavanja. Ovdje možete preuzetipdf(4.37 Mb) Odaberi prijevod prethodne poveznice  cjelovito izvješće s informacijama o najnovijim saznanjima i relevantnim politikama.


Uz Pregled obrazovanja i osposobljavanja 2014. priložena su izvješća iz 28 zemalja te alat za vizualizaciju kojim se procjenjuju učinkovitost i napredak država članica s obzirom na ciljeve strategije ET-a 2020.

Konačno, informacije o dodatnim pokazateljima korištenima tijekom procesa praćenja možete pronaći na web-mjestu JRC-ova Centra za istraživanje obrazovanja i cjeloživotnog učenja (CRELL). Ti dodatni pokazatelji dio su zajedničkog okvira procjene (JAF), odnosno alata kojim se omogućuje dosljedno i transparentno praćenje svih država članica.

Što je sljedeće?

Krajem 2015. Komisija će objaviti novo izdanje Pregleda obrazovanja i osposobljavanja.

Pitanja

Pitanja u vezi s Komisijinim procesom praćenja 2014., kao i zahtjeve za podacima na kojima se temelje tablice i brojčani podaci iz Pregleda obrazovanja i osposobljavanja, možete uputiti na adresu eac-monitor@ec.europa.eu.

 

How can we help?