Navigacijski put

Naslovnica Pregleda obrazovanja i osposobljavanja

Pregled obrazovanja i osposobljavanja

O čemu se radi?

Pregled obrazovanja i osposobljavanja godišnja je serija kojom se izvješćuje o razvoju sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi. Pregled obuhvaća širok raspon dokaza u obliku preglednog izvještaja.

U Pregledu obrazovanja i osposobljavanja 2015. naglasak je na obrazovnim prioritetima u koje je najviše potrebno ulagati. Ujedno se utvrđuju politike koje pridonose većoj uključivosti, kvaliteti i važnosti sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi.

Zašto je to potrebno?

Od 2012. Pregled obrazovanja i osposobljavanja postao je neizostavni referentni alat europske obrazovne zajednice koji omogućuje praćenje prioriteta okvira za suradnju ET 2020. te pridonosi široj strategiji Europa 2020. svojim glavnim ciljem u području obrazovanja.

Izvješće će biti jedan od glavnih izvora koji podupiru analizu Komisije u području obrazovnih izazova i razvoja politika u Europskom semestru 2016.

Što je dosad učinjeno?

Komisija je u studenome 2016. objavila četvrto po redu godišnje izdanje Pregleda obrazovanja i osposobljavanja. Puno izvješće, koje obuhvaća sažetak na 10 stranica sa skupnim nalazima iz različitih država i specifičnim nalazima za pojedine države, moguće je preuzeti ovdjepdf(3.91 Mb) Odaberi prijevod prethodne poveznice  . Dostupan jepdf(251 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  i pregled rezultata u vezi s ciljevima EU-a za 2020.

Uz Pregled obrazovanja i osposobljavanja 2015. priloženo je dvadeset i osam detaljnih izvješća o pojedinim državama koja dopunjuju skupnu analizu podacima za pojedine države te informacijama o političkim mjerama i najnovijim reformama. Ovdje je moguće preuzetipdf(3.75 Mb) Odaberi prijevod prethodne poveznice  skup sažetaka izvješća o pojedinim državama od jedne stranice.

Za procjenu rezultata i napretka država članica s obzirom na ciljeve strategije ET 2020. osmišljene su različite interaktivne mape.

Mreža Eurydice i Centar za istraživanje obrazovanja i cjeloživotnog učenja (CRELL) u okviru Zajedničkog istraživačkog centra osiguravaju dodatne kontekstualne pokazatelje. U nastavku su dostupne poveznice na taj dodatni materijal.

 

How can we help?