Cosán nascleanúna

Clúdach Faireacháin ar Oideachas agus Oiliúint

Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint

Cad é an rud é?

Sraith bhliantúil is ea an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint a léiríonn na hathruithe atá ag teacht ar chórais oideachais agus oiliúna na hEorpa trí raon fairsing fianaise a thiomsú in aon tuarascáil amháin atá soléite.

San Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint don bhliain 2015 dírítear isteach ar na tosaíochtaí oideachais is mó a dteastaíonn infheistíocht uathu agus aithnítear beartais a chuidíonn le feabhas a chur ar chuimsitheacht, ar cháilíocht agus ar ábharthacht chórais oideachais agus oiliúna na hEorpa.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Ó bhí 2012 ann tá forbairt tagtha ar an bhFaireachán ar Oideachas agus Oiliúint sa dóigh gur uirlis thagartha shár-riachtanach anois é do lucht oideachais na hEorpa. Coinnítear súil ann ar thosaíochtaí chreat comhair ET2020, agus déanann an sprioc phríomha le haghaidh an oideachais tairbhe don straitéis Eoraip 2020 i gcoitinne.

Beidh an tuarascáil seo ar cheann de na príomhfhoinsí a mbeidh an Coimisiún ag brath orthu dá anailís ar dhúshláin agus ar fhorbairtí beartais san oideachas le linn Sheimeastar Eorpach 2016.

Cad atá déanta go dtí seo?

D'fhoilsigh an Coimisiún an ceathrú heagrán bliantúil den Fhaireachán ar Oideachais agus Oiliúint i Samhain 2015. Is féidir an tuarascáil iomlánpdf(3.91 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  a íoslódáil, mar aon le hachoimre deich leathanach ina dtiomsaítear idir eolas tras-náisiúnta agus eolas atá sonrach do thíortha ar leith. Tá forléargas ar na torthaí a bhaineann le spriocanna an Aontais Eorpaigh do 2020 le fáilpdf(251 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  freisin.

ocht gcinn is fiche de thuarascálacha mionsonraithe ar thíortha ag gabháil le heagrán 2015 den Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint. Sna tuarascálacha sin déantar anailís thras-náisiúnta atá comhlánaithe le sonraí atá sonrach do gach tír agus le heolas faoi na beartais agus na hathchóirithe is déanaí. Is féidir achoimrí aonleathanaighpdf(3.75 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  ar na tuarascálacha ar thíortha a íoslódáil freisin.

léarscáileanna idirghníomhacha ar fáil ina meastar an chaoi a bhfuil na Ballstáit ag cruthú dóibh féin ó thaobh na spriocanna oideachais agus oiliúna don bhliain 2020 de.

Ina theannta sin uile, tá tuilleadh comhthéacs curtha ar fáil ag Líonra Eurydice agus ag an lárionad le haghaidh taighde ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil (CRELL), ar chuid d'Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin Eorpaigh (JRC) é. Tá naisc chuig an mbuneolas sin le fáil thíos.

Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint 2015

Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint 2015pdf(3.91 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach an Aontais Eorpaighpdf(3.91 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Tuarascálacha ar thíortha do 2015pdf(4 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  (le fáil i mBéarla; beidh aistriúcháin i dteangacha na dtíortha féin le fáil go luath)

Bratach na hOstairepdf(587 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Ostairpdf(587 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Cipirepdf(586 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Chipirpdf(586 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Fionlainnepdf(580 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Fhionlainnpdf(580 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na hUngáirepdf(410 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Ungáirpdf(410 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Liotuáinepdf(493 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Liotuáinpdf(493 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Polainnepdf(517 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Pholainnpdf(517 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Slóvéinepdf(590 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An tSlóivéinpdf(590 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Beilgepdf(721 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Bheilgpdf(721 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach Phoblacht na Seicepdf(548 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Poblacht na Seicepdf(548 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Fraincepdf(743 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Fhraincpdf(743 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na hÉireannpdf(695 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Éirepdf(695 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach Lucsamburgpdf(581 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Lucsamburgpdf(581 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Portaingéilepdf(647 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Phortaingéilpdf(647 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Spáinnepdf(506 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Spáinnpdf(506 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Bulgáirepdf(662 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Bhulgáirpdf(662 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Danmhairgepdf(761 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Danmhairgpdf(761 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Gearmáinepdf(664 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Ghearmáinpdf(664 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na hIodáilepdf(642 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Iodáilpdf(642 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach Mháltapdf(454 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Máltapdf(454 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Rómáinepdf(588 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Rómáinpdf(588 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Sualainnepdf(639 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An tSualainnpdf(639 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Cróitepdf(604 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Chróitpdf(604 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na hEastóinepdf(769 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Eastóinpdf(769 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Gréigepdf(658 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Ghréigpdf(658 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Laitviapdf(468 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Laitviapdf(468 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na hÍsiltírepdf(565 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Ísiltírpdf(565 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Slóvaicepdf(498 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An tSlóvaicpdf(498 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Bratach na Ríochta Aontaithepdf(956 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

An Ríocht Aontaithepdf(956 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

bratacha ©Alhovik

Ceisteanna

Is chuig eac-monitor@ec.europa.eu is ceart ceisteanna faoi eagrán 2015 den Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint a chur. Is chuig an seoladh céanna is ceart iarratais ar na sonraí is bunús leis na táblaí agus na figiúirí a chur freisin.

Is féidir teachtaireacht a chur chugainn ar Twitter @EUErasmusplus nó sinn a aimsiú le #ETMonitor.

 

How can we help?