Navigointipolku

Koulutuksen seurantakatsaus – etusivu

Koulutuksen seurantakatsaus

Yleistä

Koulutuksen seurantakatsaus on vuosittain ilmestyvä julkaisu, jossa tarkastellaan koulutusjärjestelmien kehitystä eri puolilla Eurooppaa. Siinä kootaan yhteen runsaasti erilaista koulutusaiheista näyttöä.

Vuoden 2015 koulutuksen seurantakatsauksessa tuodaan esiin eniten investointeja kaipaavia koulutuksen painopisteitä ja määritellään politiikkoja, jotka auttavat parantamaan Euroopan koulutusjärjestelmien osallistavuutta, laatua ja työmarkkinarelevanssia.

Katsauksen tarkoitus

Koulutuksen seurantakatsaus on vuodesta 2012 lähtien tarjonnut korvaamattoman viite- ja vertailukehyksen Euroopan koulutusalalle. Siinä seurataan eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) painopisteiden täytäntöönpanoa ja edistetään Eurooppa 2020 ‑strategiassa asetetun koulutustavoitteen toteuttamista.

Katsaus on yksi tärkeimmistä lähteistä, kun komissio analysoi koulutuksen haasteita ja politiikan kehitystä vuoden 2016 EU-ohjausjaksolla.

EU:n toimet ja asiakirjat

Komissio julkaisi neljännen vuotuisen koulutuksen seurantakatsauksen marraskuussa 2015. Koko katsaus, johon sisältyy 10-sivuinen tiivistelmä maiden välisistä ja maakohtaisista havainnoista, on ladattavissa verkostapdf(3.91 Mb) Näytä edellisen linkin kieliversiot  .

Koulutuksen seurantakatsaukseen 2015 liittyy 28 maakohtaista raporttia, joissa esitetään maiden välistä analyysia täydentäviä maakohtaisia tietoja sekä tietoja toimintapoliittisista toimenpiteistä ja viimeisimmistä uudistuksista. Maakohtaisten raporttien yksisivuiset tiivistelmät ovat ladattavissa verkostapdf(3.75 Mb) Näytä edellisen linkin kieliversiot  .

Jäsenmaiden koulutusjärjestelmien kehitystä ET 2020 -ohjelman tavoitteisiin nähden voi verrata vuorovaikutteisten karttojen avulla.

Lisätietoa katsauksessa käytetyistä mittareista saa Eurydice-verkostosta ja Yhteisen tutkimuskeskuksen elinikäisen oppimisen tutkimusyksikön sivustolta. Linkkejä tausta-aineistoon on seuraavassa.

 

How can we help?