Navigointipolku

Koulutuksen seurantakatsaus

Koulutuksen seurantakatsaus

Yleistä

Koulutuksen seurantakatsaus on vuosittain ilmestyvä julkaisu, jossa tarkastellaan koulutusjärjestelmien kehitystä eri puolilla Eurooppaa. Siinä kootaan yhteen viimeisimmät määrälliseen ja laadulliseen tutkimukseen perustuvat tiedot, tuoreet tekniset selvitykset ja tutkimukset sekä koulutuspolitiikkaan liittyvät asiakirjat ja kehityskulut.

Katsauksessa keskitytään empiiriseen tutkimustietoon, mutta siinä tehdään myös koulutuspoliittisia linjauksia.

Katsauksen tarkoitus

Koulutuksen seurantakatsaus tukee eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) täytäntöönpanoa tarjoamalla tutkimustietoa ja liittämällä koulutusstrategian laajempaan Eurooppa 2020 -strategiaan ja maakohtaisiin suosituksiin, jotka neuvosto hyväksyi osana talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa 2014.

Viimeisin katsaus

Komissio julkaisi kolmannen vuotuisen koulutuksen seurantakatsauksen marraskuussa 2014. Koko katsauspdf(4.37 Mb) Näytä edellisen linkin kieliversiot  on ladattavissa verkosta.


Koulutuksen seurantakatsaukseen 2014 liittyy 28 maakohtaista raporttia ja visualisointityökalu, jonka avulla voi verrata jäsenmaiden kehitystä koulutusyhteistyön strategiset puitteet (ET 2020) -ohjelman tavoitteisiin.

Lisätietoa katsauksessa käytetyistä mittareista saa elinikäisen oppimisen tutkimusyksikön sivustolta. Tutkimusyksikkö toimii EU:n yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) alaisuudessa. Mittarit ovat osa yhteistä arviointikehystä, jonka puitteissa kaikkia EU-maita voidaan arvioida johdonmukaisesti ja avoimesti.

Seuraava katsaus

Komissio julkaisee koulutuksen seurantakatsauksen seuraavan kerran vuoden 2015 lopussa.

Lisätietoa

Komission vuoden 2014 seurantahankkeesta ja seurantakatsauksesta voi pyytää lisätietoja sähköpostitse osoitteesta eac-monitor@ec.europa.eu.

 

How can we help?