Διαδρομή πλοήγησης

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Περί τίνος πρόκειται;

Πρόκειται για μια ετήσια έκθεση που περιγράφει απλά και κατανοητά την εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, συνοψίζοντας ευρύ φάσμα τεκμηριωμένων στοιχείων.

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης προβάλλει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης στον τομέα της εκπαίδευσης και καθορίζει τις πολιτικές που συμβάλλουν στη βελτίωση της ολοκλήρωσης, της ποιότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη.

Γιατί χρειάζεται;

Από το 2012 που πρωτοπαρουσιάστηκε, η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έχει γίνει απαραίτητο εργαλείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς παρακολουθεί τις προτεραιότητες που θέτει το πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με ορίζοντα το 2020 και συμβάλλει στον πρωταρχικό στόχο της εκπαίδευσης, όπως αυτός ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Η έκθεση θα είναι μία από τις κύριες πηγές στις οποίες θα βασιστεί η ανάλυση της Επιτροπής για τις προκλήσεις στην εκπαίδευση και τις εξελίξεις πολιτικής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Τον Νοέμβριο του 2015, η Επιτροπή δημοσίευσε την τέταρτη ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Μπορείτε να τηλεφορτώσετε εδώpdf(3.91 Mb) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  την πλήρη έκθεση, μαζί με τη δεκασέλιδη περίληψη που συνδυάζει διακρατικά στοιχεία και εξατομικευμένα στοιχεία για κάθε κράτος. Επισκόπηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους της ΕΕ για το 2020 διατίθεται επίσης εδώpdf(251 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  .

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2015 συνοδεύεται από εικοσιοκτώ διεξοδικές ανά χώρα εκθέσεις οι οποίες συμπληρώνουν την διακρατική ανάλυση με εξατομικευμένα στοιχεία για κάθε χώρα και πληροφορίες για τα μέτρα πολιτικής και τις πλέον πρόσφατες μεταρρυθμίσεις. Μπορείτε να τηλεφορτώσετε εδώpdf(3.75 Mb) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  τις μονοσέλιδες περιλήψεις των ανά χώρα εκθέσεων.

Διάφοροι διαδραστικοί χάρτες δημιουργήθηκαν για να αξιολογηθούν οι επιδόσεις και η πρόοδος των κρατών μελών σε σχέση με τους στόχους για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Τέλος, το δίκτυο Eurydice και το Κέντρο έρευνας για την εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση (CRELL), που υπάγεται στο ΚΚΕρ, παρέχουν συμπληρωματικούς δείκτες. Σύνδεσμοι προς το υλικό υποστήριξης παρατίθενται παρακάτω. Σύνδεσμος προς το CRELL

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 2015

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 2015pdf(3.91 Mb) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσηςpdf(3.91 Mb) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Οι ανά χώρα εκθέσεις 2015pdf(4 Mb) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  (διαθέσιμες στα αγγλικά· σύντομα θα υπάρχουν οι μεταφράσεις στις άλλες γλώσσες)

Σημαία της Αυστρίαςpdf(587 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Αυστρίαpdf(587 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Κύπρουpdf(586 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Κύπροςpdf(586 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Φινλανδίαςpdf(580 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Φινλανδίαpdf(580 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Ουγγαρίαςpdf(410 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Ουγγαρίαpdf(410 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Λιθουανίαςpdf(493 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Λιθουανίαpdf(493 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Πολωνίαςpdf(517 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Πολωνίαpdf(517 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Σλοβενίαςpdf(590 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σλοβενίαpdf(590 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία του Βελγίουpdf(721 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Βέλγιοpdf(721 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Τσεχικής Δημοκρατίαςpdf(548 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Τσεχική Δημοκρατίαpdf(548 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Γαλλίαςpdf(743 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Γαλλίαpdf(743 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Ιρλανδίαςpdf(695 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Ιρλανδίαpdf(695 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία του Λουξεμβούργουpdf(581 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Λουξεμβούργοpdf(581 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Πορτογαλίαςpdf(647 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Πορτογαλίαpdf(647 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Ισπανίαςpdf(506 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Ισπανίαpdf(506 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Βουλγαρίαςpdf(662 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Βουλγαρίαpdf(662 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Δανίαςpdf(761 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Δανίαpdf(761 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Γερμανίαςpdf(664 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Γερμανίαpdf(664 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Ιταλίαςpdf(642 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Ιταλίαpdf(642 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Μάλταςpdf(454 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Μάλταpdf(454 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Ρουμανίαςpdf(588 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Ρουμανίαpdf(588 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Σουηδίαςpdf(639 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σουηδίαpdf(639 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Κροατίαςpdf(604 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Κροατίαpdf(604 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Εσθονίαςpdf(769 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Εσθονίαpdf(769 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Ελλάδαςpdf(658 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Ελλάδαpdf(658 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Λετονίαςpdf(468 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Λετονίαpdf(468 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία των Κάτω Χωρώνpdf(565 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Κάτω Χώρεςpdf(565 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία της Σλοβακίαςpdf(498 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σλοβακίαpdf(498 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σημαία του Ηνωμένου Βασιλείουpdf(956 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Ηνωμένο Βασίλειοpdf(956 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

σημαίες ©Alhovik

Ερωτήσεις

Ερωτήσεις σχετικά με την έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2015, καθώς και αιτήματα σχετικά με τα στοιχεία στα οποία βασίζονται οι πίνακες και οι αριθμοί, πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση eac-monitor@ec.europa.eu.

Μπορείτε επίσης να μας ακολουθήσετε στο Twitter με το @EUErasmusplus και το #ETMonitor. Σύνδεσμος προς το Twitter

 

How can we help?