Sti

Omfang af rapporten om uddannelsesovervågning

Rapporten om uddannelsesovervågning

Hvad indeholder den?

Rapporten om uddannelsesovervågning er en årlig publikation, der giver et overblik over udviklingen i Europas uddannelsessystemer ved at samle en bred vifte af dokumentation i én letfordøjelig rapport.

Rapporten om uddannelsesovervågning for 2015 sætter spot på de uddannelsesprioriteter, der har størst behov for investering, og udpeger politikker, der hjælper med at forbedre inklusion, kvalitet og relevans i Europas uddannelsessystemer.

Hvorfor er det nødvendigt?

Siden 2012 er rapporten om uddannelsesovervågning vokset og blevet et uundværligt referenceværktøj for den europæiske uddannelsessektor, som holder øje med prioriteterne under samarbejdsrammerne for ET 2020 og bidrager til den bredere Europa 2020-strategi med dens overordnede mål for uddannelse.

Rapporten er en af de primære kilder, der vil ligge til grund for Kommissionens analyse af uddannelsesudfordringerne og politikudviklingen i det europæiske semester 2016.

Hvad er der gjort ind til videre?

I november 2015 offentliggjorde Kommissionen den fjerde årlige udgave af rapporten om uddannelsesovervågning. Den fulde rapport inklusive et 10 siders langt resumé, der samler tværnationale og landespecifikke resultater, kan downloades herpdf(3.91 Mb) Vælg oversættelse af det forrige link  . Du kan også hente en oversigtpdf(251 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  over resultaterne med hensyn til EU's mål for 2020.

Rapporten om uddannelsesovervågning 2015 ledsages af 28 dybdegående landerapporter, som supplerer den tværnationale analyse med landespecifikke data og oplysninger om politiske tiltag og seneste reformer. Ensides resuméer af landerapporterne kan downloades herpdf(3.75 Mb) Vælg oversættelse af det forrige link  .

Der er udarbejdet forskellige interaktive kort, for at evaluere resultater og fremskridt i medlemslandene i forhold til ET 2020-målene.

Endelig har Eurydice-netværket og JRC's Center for Forskning i Uddannelse og Livslang Læring (CRELL) udarbejdet yderligere baggrundsindikatorer. Link til dette baggrundsmateriale findes nedefor.

 

How can we help?