Sti

Uddannelsesovervågning

Hvad går det ud på?

Uddannelsesovervågningen er en årlig rapport, der beskriver udviklingen inden for uddannelsessystemerne i hele Europa. I rapporten samles de seneste kvantitative og kvalitative data, nylige tekniske rapporter og undersøgelser samt politiske dokumenter og udviklinger.

Samtidig med at der i uddannelsesovervågningen lægges vægt på empirisk dokumentation, har hvert afsnit klare politiske budskaber til medlemslandene.

Hvorfor er det nødvendigt?

Uddannelsesovervågningen støtter gennemførelsen af strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet (ET 2020) ved at styrke evidensgrundlaget og knytte det tættere til den bredere Europa 2020-strategi og de landespecifikke henstillinger, som Rådet har vedtaget som del af det europæiske semester 2014.

Hvad er der gjort indtil videre?

I november 2014 offentliggjorde Kommissionen den tredje årlige udgave af uddannelsesovervågningen. Hele rapporten, herunder de vigtigste resultater og den politiske relevans, kan downloades herpdf(4.37 Mb) Vælg oversættelse af det forrige link  .


Uddannelsesovervågningen for 2014 ledsages af 28 landerapporter samt et visualiseringsværktøj til at evaluere medlemslandenes resultater og udvikling i forbindelse med ET 2020-målene.

Endelig findes der på websitet for JRC's Center for Forskning i Uddannelse og Livslang Læring (CRELL) yderligere indikatorer, som blev anvendt ved overvågningen. Disse yderligere indikatorer er en del af den fælles evalueringsramme, et værktøj, der muliggør konsekvent og gennemsigtig overvågning for alle medlemslande.

Hvad er de næste skridt?

I slutningen af 2015 offentliggør Kommissionen næste udgave af uddannelsesovervågningen.

Spørgsmål

Spørgsmål til Kommissionens overvågning i 2014 såvel som anmodninger om de data, der ligger til grund for tabeller og figurer i uddannelsesovervågningen, sendes til eac-monitor@ec.europa.eu.

 

How can we help?