Cesta

Sledování kvality vzdělávání a odborné přípravy

O co se jedná?

Na základě monitoru vzdělávání a odborné přípravy se každoročně vydávají zprávy o vývoji systémů vzdělávání a odborné přípravy v celé Evropě. Monitor obsahuje nejnovější kvantitativní a kvalitativní údaje z této oblasti, výsledky odborných zpráv a studií, politické dokumenty a popis nejnovějších trendů.

Vychází z empirických důkazů a každý jeho oddíl obsahuje jasné závěry a doporučení v oblasti tvorby politik pro členské státy.

Proč je to nezbytné?

Monitor přispívá k implementaci strategického rámce pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) tím, že upevňuje důkazní základnu a propojuje uvedený rámec s širší strategií Evropa 2020 a se specifickými doporučeními pro jednotlivé členské země, která přijala Rada v rámci evropského semestru 2014.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

V listopadu 2014 zveřejnila Komise třetí vydání monitoru vzdělávání a odborné přípravy. Plná znění zprávy včetně základních poznatků lze stáhnout zdepdf(4.37 Mb) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  .


Nejnovější zpráva Monitoru z roku 2014 je doplněna o 28 zpráv z jednotlivých členských zemí a vizualizační nástroj, který pomáhá vyhodnotit výsledky a dosažený pokrok jednotlivých zemí ve vztahu k cílům strategie ET 2020.

Další ukazatele, kterých se během monitorovacího procesu použilo, najdete na stránce Centra pro výzkum vzdělávání a celoživotního učení (CRELL), jež spadá pod Společné výzkumné středisko (JRC). Tyto dodatečné ukazatele jsou součástí společného hodnotícího rámce (JAF), který zajišťuje jednotný a transparentní způsob monitoringu pro všechny členské státy.

Další kroky

Další zprávu Monitoru vzdělávání a odborné přípravy zveřejní Komise ke konci roku 2015.

Otázky

Otázky týkající se monitorování ze strany Komise v roce 2014, jakož i žádosti o údaje, jež tvoří základ pro tabulky a obrázky zprávy Monitoru, zasílejte na adresu eac-monitor@ec.europa.eu.

 

How can we help?