Navigacijska pot

Evropski register za terciarno izobraževanje

Za kaj gre

Evropski register za terciarno izobraževanje je podatkovna baza evropskih visokošolskih ustanov. Trenutno obsega podatke 36 držav in 2 673 visokošolskih ustanov; od tega je 29 držav poslalo celotni nabor podatkov za 2 250 ustanov. Register vsebuje primerljive podatke za postavke, kot so število zaposlenih in študentov, učni predmeti, raziskovalna dejavnost, stroški.

Zakaj je potrebno

Ministri evropskega visokošolskega prostora so se zavezali, da si bodo prizadevali za večjo razumljivost visokošolskih sistemov, predvsem za študente in delodajalce, da bodo torej več podpore namenili boljši preglednosti podatkov na podlagi empiričnih dejstev. Osnovni pripomoček pri tem je evropski register za terciarno izobraževanje, ki bo vseboval večji nabor primerljivih osnovnih podatkov o visokošolskih ustanovah. Uporabljale ga bodo lahko tudi visokošolske ustanove za primerjavo svojih profilov z drugimi (npr. pri iskanju raziskovalnih in izobraževalnih partnerjev ali možnosti za specializacijo) in snovalci politike, ki se ukvarjajo z visokošolskimi sistemi na splošno.

Dosedanji ukrepi

Več o registru na spletišču evropskega registra za terciarno izobraževanje.

 

How can we help?