×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

Country profiles

Essential info on study programmes, scholarships and student life across Europe

So you're interested to study in Europe?

There are over 33 countries connected to the Erasmus+ programme. Read all about higher education in these countries on their country profiles by clicking the buttons below: