Výročná správa programu Erasmus+ za rok 2014

Táto správa sa týka prvého roku vykonávania programu Erasmus+, programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.Erasmus+ animovaná infografika

Štatistické údaje programu Erasmus za roky 2013/2014

V januári 2016 Európska komisia uverejnila údaje o poslednom akademickom roku (2013/14) programu Erasmus, ktorý zahŕňal projekty vysokoškolskej mobility a spolupráce v rámci bývalého programu celoživotného vzdelávania (2007 – 2013).

Štúdia vplyvu programu Erasmus: Regionálna analýza

Regionálna analýza vplyvu programu Erasmus sa opiera o štúdiu vplyvu programu Erasmus uverejnenú v roku 2014 a skúma, ako mobilita v rámci programu Erasmus vplýva na zručnosti a pracovné perspektívy študentov.

Erasmus+ prehľady podľa jednotlivých krajín

Vlajka Rakúska

pdf

(615 kB)

English (en)

Rakúsko

pdf

(615 kB)

English (en)

Vlajka Českej republiky

pdf

(625 kB)

English (en)

Česká republika

pdf

(625 kB)

English (en)

Vlajka bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko

pdf

(609 kB)

English (en)

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

pdf

(609 kB)

English (en)

Vlajka Írska

pdf

(623 kB)

English (en)

Írsko

pdf

(623 kB)

English (en)

Vlajka Luxemburska

pdf

(616 kB)

English (en)

Luxembursko

pdf

(616 kB)

English (en)

Vlajka Portugalska

pdf

(630 kB)

English (en)

Portugalsko

pdf

(630 kB)

English (en)

Vlajka Švédska

pdf

(624 kB)

English (en)

Švédsko

pdf

(624 kB)

English (en)

Vlajka Belgicka

pdf

(639 kB)

English (en)

Belgicko

pdf

(639 kB)

English (en)

Vlajka Dánska

pdf

(616 kB)

English (en)

Dánsko

pdf

(616 kB)

English (en)

Vlajka Nemecka

pdf

(654 kB)

English (en)

Nemecko

pdf

(654 kB)

English (en)

Vlajka Talianska

pdf

(628 kB)

English (en)

Taliansko

pdf

(628 kB)

English (en)

Vlajka Malty

pdf

(610 kB)

English (en)

Malta

pdf

(610 kB)

English (en)

Vlajka Rumunska

pdf

(619 kB)

English (en)

Rumunsko

pdf

(619 kB)

English (en)

Vlajka Turecka

pdf

(734 kB)

English (en)

Turecko

pdf

(734 kB)

English (en)

Vlajka Bulharska

pdf

(612 kB)

English (en)

Bulharsko

pdf

(612 kB)

English (en)

Vlajka Estónska

pdf

(614 kB)

English (en)

Estónsko

pdf

(614 kB)

English (en)

Vlajka Grécka

pdf

(629 kB)

English (en)

Grécko

pdf

(629 kB)

English (en)

Vlajka Lotyšska

pdf

(631 kB)

English (en)

Lotyšsko

pdf

(631 kB)

English (en)

Vlajka Holandska

pdf

(738 kB)

English (en)

Holandsko

pdf

(738 kB)

English (en)

Vlajka Slovenska

pdf

(624 kB)

English (en)

Slovensko

pdf

(624 kB)

English (en)

Vlajka Spojeného kráľovstva

pdf

(632 kB)

English (en)

Spojené kráľovstvo

pdf

(632 kB)

English (en)

Vlajka Chorvátska

pdf

(612 kB)

English (en)

Chorvátsko

pdf

(612 kB)

English (en)

Vlajka Fínska

pdf

(618 kB)

English (en)

Fínsko

pdf

(618 kB)

English (en)

Vlajka Maďarska

pdf

(623 kB)

English (en)

Maďarsko

pdf

(623 kB)

English (en)

Vlajka Litvy

pdf

(622 kB)

English (en)

Litva

pdf

(622 kB)

English (en)

Vlajka Nórska

pdf

(725 kB)

English (en)

Nórsko

pdf

(725 kB)

English (en)

Vlajka Slovinska

pdf

(628 kB)

English (en)

Slovinsko

pdf

(628 kB)

English (en)

Vlajka Cypru

pdf

(621 kB)

English (en)

Cyprus

pdf

(621 kB)

English (en)

Vlajka Francúzska

pdf

(628 kB)

English (en)

Francúzsko

pdf

(628 kB)

English (en)

Vlajka Islandu

pdf

(632 kB)

English (en)

Island

pdf

(632 kB)

English (en)

Vlajka Lichtenštajnska

pdf

(614 kB)

English (en)

Lichtenštajnsko

pdf

(614 kB)

English (en)

Vlajka Poľska

pdf

(618 kB)

English (en)

Poľsko

pdf

(618 kB)

English (en)

Vlajka Španielska

pdf

(744 kB)

English (en)

Španielsko

pdf

(744 kB)

English (en)

Predchádzajúce štatistiky

Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC) má k dispozícii široké spektrum štatistických údajov o svojich minulých a súčasných iniciatívach vrátane programu celoživotného vzdelávania

English (en) .

Štatistické údaje programu Erasmus za roky 2012/2013

V júli 2014 Európska komisia uverejnila štatistiky programu Erasmus za akademický rok 2012/2013. Tieto údaje zahŕňajú:

Štatistické údaje programu Erasmus od roku 2010 do súčasnosti sú dostupné v knižnici dokumentov

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Štatistické údaje za predchádzajúce roky sú dostupné na tejto stránke.

Infografiky programu Erasmus

Štatistické údaje programu Erasmus z predchádzajúcich rokov

Akademický rok pdf portfólio zip súborov pdf
2011 – 2012 odkaz na knižnicu

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

zip

(7.74 Mb)

English (en)

2010 – 2011 odkaz na knižnicu

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

zip

(6.07 Mb)

English (en)

2009 – 2010

pdf

(11.69 Mb)

English (en)

zip

(10.14 Mb)

English (en)

2008 – 2009

pdf

(2.03 Mb)

English (en)

zip

(2.67 Mb)

English (en)

2007 – 2008

pdf

(2.55 Mb)

English (en)

zip

(1.14 Mb)

English (en)

2006 – 2007

pdf

(1.9 Mb)

English (en)

zip

(510 kB)

English (en)

2005 – 2006

pdf

(1.66 Mb)

English (en)

zip

(267 kB)

English (en)

2004 – 2005

pdf

(1.63 Mb)

English (en)

zip

(257 kB)

English (en)

Štatistiky zoskupené inak ako podľa rokov
Štatistické údaje podľa krajín z rokov 2000 – 2012

pdf

(2.7 Mb)

English (en)

zip

(1.16 Mb)

English (en)

Agregované údaje, časové rady a spolupráca univerzít odkaz na knižnicu

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

zip

(10.49 Mb)

English (en)

Informácie o rozpočte

pdf

(1.67 Mb)

English (en)

zip

(265 kB)

English (en)

Intenzívne jazykové kurzy Erasmus

pdf

(1.65 Mb)

English (en)

zip

(278 kB)

English (en)

Leonardo da Vinci – štatistické údaje

 • Leonardo da Vinci – fakty a údaje Podpora EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rokoch 2007 – 2011

  pdf

  (956 kB)

  Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • Štatistické údaje o mobilite podľa krajín za roky 2000 – 2011

  pdf

  (39 kB)

  English (en)

 • Štatistické údaje o pilotných projektoch a projektoch prenosu inovácie podľa krajín za roky 2000 – 2011

  pdf

  (43 kB)

  English (en)

 • Štatistické údaje o partnerských projektoch podľa krajín za roky 2000 – 2011

  pdf

  (39 kB)

  English (en)