Sprawozdanie roczne za 2014 r.

Sprawozdanie podsumowuje pierwszy rok realizacji programu Erasmus+, unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Dane statystyczne dotyczące programu Erasmus w latach 2013-2014

W styczniu 2016 r. Komisja Europejska opublikowała dane z ostatniego roku akademickiego (2013/2014) dotyczące programu Erasmus. W jego ramach zrealizowano też projekty w zakresie mobilności i współpracy prowadzone w ramach wcześniejszego programu „Uczenie się przez całe życie” (2007–2013), który jest częścią programu Erasmus +.

Ocena wpływu programu: analiza według regionu

Analiza wpływu regionalnego programu Erasmus opiera się na analizie wpływu programu opublikowanej w 2014 r. i pokazuje, w jaki sposób udział w programie umożliwia studentom podwyższenie kwalifikacji i zwiększenie swoich szans na rynku pracy.

Zestawienia informacyjne dotyczące poszczególnych krajów

Flag of Austria

Austria pdf

Flag of la Czech Republic

Czechy pdf

Flag of la FYROM

Była jugosłowiańska republika Macedoni pdf

Flag of Ireland

Irlandia pdf

Flag of Luxembourg

Luksemburg pdf

Flag of Portugal

Portugalia pdf

Flag of Sweden

Szwecja pdf

Flag of Belgium

Belgia pdf

Flag of Denmark

Dania pdf

Flag of Germany

Niemcy pdf

Flag of Italy

Włochy pdf

Flag of Malta

Malta pdf

Flag of Romania

Rumunia pdf

Flag of Turkey

Turcja pdf

Flag of Bulgaria

Bułgaria pdf

Flag of Estonia

Estonia pdf

Flag of Greece

Grecja pdf

Flag of Latvia

Łotwa pdf

Flag of Netherlands

Holandia pdf

Flag of Slovakia

Słowacja pdf

Flaf of United Kingdom

Wielka Brytania pdf

Flag of Croatia

Chorwacja pdf

Flag of Finland

Finlandia pdf

Flag of Hungary

Węgry pdf

Flag of Lithuania

Litwa pdf

Flag of Noway

Norwegia pdf

Flag of Slovenia

Słowenia pdf

 

Flag of Cyprus

Cypr pdf

Flag of France

Francja pdf

Flag of Iceland

Islandia pdf

Flag of Liechtenstein

Liechtenstein pdf

Flag of Poland

Polska pdf

Flag of Spain

Hiszpania pdf

 

Ważne etapy programu Erasmus

Statystyki z poprzednich lat

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (DG EAC) udostępnia różne statystyki dotyczące inicjatyw, jakie zrealizowała w przeszłości, oraz inicjatyw, których realizacja wciąż trwa. Jedną z nich jest program Uczenie się przez całe życie.

Dane statystyczne dotyczące programu Erasmus w latach 2012-2013

W lipcu 2014 r. Komisja Europejska opublikowała statystyki dotyczące programu Erasmus w roku akademickim 2012–2013. Obejmują one:

Statystyki dotyczące programu Erasmus od 2010 r. do dzisiaj są dostępne w bibliotece dokumentów. Linki do danych z wcześniejszych okresów znajdują się poniżej.


Erasmus – zestawienia informacyjne

Dane statystyczne dotyczące programu Erasmus z wcześniejszych lat

Rok akademicki pdf zip lub pdf
2011-2012 Link do biblioteki zip (7.74 Mb)
2010-2011 Link do biblioteki zip (6.07 Mb)
2009-2010 pdf (11.69 Mb) zip (10.14 Mb)
2008-2009 pdf(2.03 Mb) zip (2.67 Mb)
2007-2008 pdf (2.55 Mb) zip (1.14 Mb)
2006-2007 pdf (1,9Mb) zip (510 kB)
2005-2006 pdf (1.66 Mb) zip (267 kB)
2004-2005 pdf (1.63 Mb) zip (257 kB)
Statystyki niepogrupowane według roku
Statystyki dotyczące poszczególnych państw w latach 2000–2012 pdf (2.7 Mb) zip (1.16 Mb)
Dane zagregowane, szeregi czasowe, współpraca uniwersytetów Link do biblioteki zip (10.49 Mb)
Informacje dotyczące budżetu pdf (1.67 Mb) zip (265 kB)
Erasmus – intensywne kursy językowe pdf (1.65 Mb) zip (278 kB)

Leonardo da Vinci – statystyki