Erasmus+ programm – Aastaaruanne 2014

Aruandes tehakse kokkuvõte ELi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ esimesest rakendusaastast.

Erasmuse statistika 2013–2014

Jaanuaris 2016 avaldas Euroopa Komisjon programmi Erasmus viimase akadeemilise aasta (2013/14) andmed, sealhulgas andmed endise elukestva õppe programmi (2007–2013) raames ellu viidud kõrghariduse õpirände ja koostööprojektide kohta. Elukestev õpe on osa programmist Erasmus+.

Erasmuse mõju-uuring: Piirkondlik analüüs

Erasmuse programmi piirkondliku mõju analüüs põhineb 2014. aastal avaldatud Erasmuse mõjuhinnangul ja selles uuritakse, kuidas Erasmuse raames liikumine muudab üliõpilase oskusi ja tööleidmisväljavaateid.

Erasmus+ riikide teabelehed

Flag of Austria

Austria pdf

Flag of la Czech Republic

Tšehhi Vabariik pdf

Flag of la FYROM

endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik pdf

Flag of Ireland

Iirimaa pdf

Flag of Luxembourg

Luksemburg pdf

Flag of Portugal

Portugal pdf

Flag of Sweden

Rootsi pdf

Flag of Belgium

Belgia pdf

Flag of Denmark

Taani pdf

Flag of Germany

Saksamaa pdf

Flag of Italy

Itaalia pdf

Flag of Malta

Malta pdf

Flag of Romania

Rumeenia pdf

Flag of Turkey

Türgi pdf

Flag of Bulgaria

Bulgaaria pdf

Flag of Estonia

Eesti pdf

Flag of Greece

Kreeka pdf

Flag of Latvia

Läti pdf

Flag of Netherlands

Madalmaad pdf

Flag of Slovakia

Slovakkia pdf

Flaf of United Kingdom

Ühendkuningriik pdf

Flag of Croatia

Horvaatia pdf

Flag of Finland

Soome pdf

Flag of Hungary

Ungari pdf

Flag of Lithuania

Leedu pdf

Flag of Noway

Norra pdf

Flag of Slovenia

Sloveenia pdf

 

Flag of Cyprus

Küpros pdf

Flag of France

Prantsusmaa pdf

Flag of Iceland

Island pdf

Flag of Liechtenstein

Liechtenstein pdf

Flag of Poland

Poola pdf

Flag of Spain

Hispaania pdf

 

Eelmiste aastate statistika

Aiemmat tilastot

Hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat peadirektoraadil on oma varasemate ja praeguste algatuste, sealhulgas ka elukestva õppe programmi kohta erinevaid statistilisi andmeid.

Erasmuse statistika 2012–2013

2014. aasta juulis avaldas Euroopa Komisjon Erasmuse programmi statistika 2012/2013. õppeaasta kohta. See hõlmas järgmisi andmeid:

Erasmuse statistika alates 2010. aastast kuni praeguseni on jaotises „Dokumendid”, mille varasemate aastate statistika on esitatud allpool.


Erasmuse infograafikud

Erasmuse varasemate aastate statistika

  pdf-failid pdf-zip
2011-2012 dokumentide jaotise link zip (7.74 Mb)
2010-2011 dokumentide jaotise link zip (6.07 Mb)
2009-2010 pdf (11.69 Mb) zip (10.14 Mb)
2008-2009 pdf(2.03 Mb) zip (2.67 Mb)
2007-2008 pdf (2.55 Mb) zip (1.14 Mb)
2006-2007 pdf (1,9Mb) zip (510 kB)
2005-2006 pdf (1.66 Mb) zip (267 kB)
2004-2005 pdf (1.63 Mb) zip (257 kB)
Muud statistikarühmad
Statistika riigiti 2000–2012 pdf (2.7 Mb) zip (1.16 Mb)
Koondandmed, aegread ja ülikoolide koostöö dokumentide jaotise link zip (10.49 Mb)
Teave eelarve kohta pdf (1.67 Mb) zip (265 kB)
Erasmuse intensiivsed keelekursused pdf (1.65 Mb) zip (278 kB)

Leonardo da Vinci statistika