Program Erasmus+ – výroční zpráva za rok 2014

Zpráva hodnotí první rok fungování Erasmu+, programu EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.Viz animovaná infografika Erasmus+

Statistiky týkající se programu Erasmus (2013-2014)

V lednu 2016 zveřejnila Evropská komise čísla týkající se programu Erasmus v akademickém roce 2013/14, konkrétně vysokoškolské mobility a projektů spolupráce v rámci bývalého Programu v oblasti celoživotního učení (2007–2013), které jsou součástí programu Erasmus+.

Studie dopadu programu Erasmus: analýza podle regionů

Analýza regionálního dopadu programu Erasmu navazuje na studii dopadů Erasmus z roku 2014 a zkoumá, jak mobilita studentů v rámci tohoto programu ovlivnila jejich dovednosti a vyhlídky na získání zaměstnání.

Erasmus+ – informační přehledy k jednotlivým zemím

vlajka Rakouska

pdf

(615 kB)

English (en)

Rakousko

pdf

(615 kB)

English (en)

vlajka České republiky

pdf

(625 kB)

English (en)

Česká republika

pdf

(625 kB)

English (en)

vlajka BJR Makedonie

pdf

(609 kB)

English (en)

Býv. jug. rep. Makedonie

pdf

(609 kB)

English (en)

vlajka Irska

pdf

(623 kB)

English (en)

Irsko

pdf

(623 kB)

English (en)

vlajka Lucemburska

pdf

(616 kB)

English (en)

Lucembursko

pdf

(616 kB)

English (en)

vlajka Portugalska

pdf

(630 kB)

English (en)

Portugalsko

pdf

(630 kB)

English (en)

vlajka Švédska

pdf

(624 kB)

English (en)

Švédsko

pdf

(624 kB)

English (en)

vlajka Belgie

pdf

(639 kB)

English (en)

Belgie

pdf

(639 kB)

English (en)

vlajka Dánska

pdf

(616 kB)

English (en)

Dánsko

pdf

(616 kB)

English (en)

vlajka Německa

pdf

(654 kB)

English (en)

Německo

pdf

(654 kB)

English (en)

vlajka Itálie

pdf

(628 kB)

English (en)

Itálie

pdf

(628 kB)

English (en)

vlajka Malty

pdf

(610 kB)

English (en)

Malta

pdf

(610 kB)

English (en)

vlajka Rumunska

pdf

(619 kB)

English (en)

Rumunsko

pdf

(619 kB)

English (en)

vlajka Turecka

pdf

(734 kB)

English (en)

Turecko

pdf

(734 kB)

English (en)

vlajka Bulharska

pdf

(612 kB)

English (en)

Bulharsko

pdf

(612 kB)

English (en)

vlajka Estonska

pdf

(614 kB)

English (en)

Estonsko

pdf

(614 kB)

English (en)

vlajka Řecka

pdf

(629 kB)

English (en)

Řecko

pdf

(629 kB)

English (en)

vlajka Lotyšska

pdf

(631 kB)

English (en)

Lotyšsko

pdf

(631 kB)

English (en)

vlajka Nizozemska

pdf

(738 kB)

English (en)

Nizozemsko

pdf

(738 kB)

English (en)

vlajka Slovenska

pdf

(624 kB)

English (en)

Slovensko

pdf

(624 kB)

English (en)

vlajka Spojeného království

pdf

(632 kB)

English (en)

Spojené království

pdf

(632 kB)

English (en)

vlajka Chorvatska

pdf

(612 kB)

English (en)

Chorvatsko

pdf

(612 kB)

English (en)

vlajka Finska

pdf

(618 kB)

English (en)

Finsko

pdf

(618 kB)

English (en)

vlajka Maďarska

pdf

(623 kB)

English (en)

Maďarsko

pdf

(623 kB)

English (en)

vlajka Litvy

pdf

(622 kB)

English (en)

Litva

pdf

(622 kB)

English (en)

vlajka Norska

pdf

(725 kB)

English (en)

Norsko

pdf

(725 kB)

English (en)

vlajka Slovinska

pdf

(628 kB)

English (en)

Slovinsko

pdf

(628 kB)

English (en)

vlajka Kypru

pdf

(621 kB)

English (en)

Kypr

pdf

(621 kB)

English (en)

vlajka Francie

pdf

(628 kB)

English (en)

Francie

pdf

(628 kB)

English (en)

vlajka Islandu

pdf

(632 kB)

English (en)

Island

pdf

(632 kB)

English (en)

vlajka Lichtenštejnska

pdf

(614 kB)

English (en)

Lichtenštejnsko

pdf

(614 kB)

English (en)

vlajka Polska

pdf

(618 kB)

English (en)

Polsko

pdf

(618 kB)

English (en)

vlajka Španělska

pdf

(744 kB)

English (en)

Španělsko

pdf

(744 kB)

English (en)

Předchozí statistiky

Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (GŘ EAC) má k dispozici řadu statistických údajů, které se týkají jeho minulých i současných iniciativ včetně Programu v oblasti celoživotního učení

English (en) .

Statistiky týkající se programu Erasmus (2012–2013)

V červenci 2014 zveřejnila Evropská komise statistické údaje o programu Erasmus v akademickém roce 2012–2013. Statistika obsahuje:

Statistické údaje týkající se programu Erasmus od roku 2010 do současnosti najdete v knihovně dokumentů

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Dřívější statistiky jsou k dispozici níže.

Infografika

Statistické údaje z předchozích let

Akademický rok portfolio v pdf zipový soubor s pdf
2011–2012 odkaz na knihovnu

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

zip

(7.74 Mb)

English (en)

2010–2011 odkaz na knihovnu

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

zip

(6.07 Mb)

English (en)

2009–2010

pdf

(11.69 Mb)

English (en)

zip

(10.14 Mb)

English (en)

2008–2009

pdf

(2.03 Mb)

English (en)

zip

(2.67 Mb)

English (en)

2007–2008

pdf

(2.55 Mb)

English (en)

zip

(1.14 Mb)

English (en)

2006–2007

pdf

(1.9 Mb)

English (en)

zip

(510 kB)

English (en)

2005–2006

pdf

(1.66 Mb)

English (en)

zip

(267 kB)

English (en)

2004–2005

pdf

(1.63 Mb)

English (en)

zip

(257 kB)

English (en)

Statistické údaje podle jiných kritérií než rok
Statistiky zemí z let 2000–2012

pdf

(2.7 Mb)

English (en)

zip

(1.16 Mb)

English (en)

Souhrnné údaje, časové řady a spolupráce mezi univerzitami odkaz na knihovnu

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

zip

(10.49 Mb)

English (en)

Informace o rozpočtu programu

pdf

(1.67 Mb)

English (en)

zip

(265 kB)

English (en)

Intenzivní jazykové kurzy pro studenty programu Erasmus

pdf

(1.65 Mb)

English (en)

zip

(278 kB)

English (en)

Program Leonardo da Vinci – statistické údaje

 • Program Leonardo da Vinci – fakta a číselné údaje: Podpora odborného vzdělávání a přípravy ze strany EU v období 2007–2011

  pdf

  (956 kB)

  Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • Statistiky o mobilitě z období 2000–2011 podle jednotlivých zemí

  pdf

  (39 kB)

  English (en)

 • Pilotní projekty a projekty zaměřené na přenos inovací – statistiky z období 2000–2011 podle jednotlivých zemí

  pdf

  (43 kB)

  English (en)

 • Projekty partnerství – statistiky z období 2000–2011 podle jednotlivých zemí

  pdf

  (39 kB)

  English (en)