Програма „Еразъм+“ – годишен доклад за 2014 г.

Докладът обхваща първата година от изпълнението на програма „Еразъм+“ – програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

 • Програма „Еразъм+“ – годишен доклад за 2014 г.

  pdf

  (2.41 Mb)

  English (en)

 • Приложение I – статистика

  pdf

  (1.42 Mb)

  English (en)

 • Приложение II – проекти

  pdf

  (594 kB)

  English (en)Анимирани инфографики за „Еразъм+“

Данни за програма „Еразъм“ за 2013 – 2014 г.

През януари 2016 г. Европейската комисия публикува данни за последната учебна година (2013/2014) на програма „Еразъм“, която обхващаше мобилност в областта на висшето образование и проекти за сътрудничество по предишната програма за учене през целия живот (2007 – 2013 г.), част от „Еразъм+“.

Проучване за въздействието на „Еразъм“: регионален анализ

Анализът на регионалното въздействие на програма „Еразъм“ се основава на проучването за въздействието на „Еразъм“, публикувано през 2014 г. В него се разглежда въпросът как мобилността по „Еразъм“ води до промени в уменията и перспективите за намиране на работа на студентите.

 • Проучване за въздействието на „Еразъм“: регионален анализ

  pdf

  (5.29 Mb)

  English (en)

 • Резюме

  pdf

  (1.42 Mb)

  English (en)

 • Основните резултати накратко

  pdf

  (5.38 Mb)

  English (en)

„Еразъм+“ – информационни документи по страни

Знаме на Австрия

pdf

(615 kB)

English (en)

Австрия

pdf

(615 kB)

English (en)

Знаме на Чешката република

pdf

(625 kB)

English (en)

Чешка република

pdf

(625 kB)

English (en)

Знаме на бивша югославска република Македония

pdf

(609 kB)

English (en)

БЮРМ

pdf

(609 kB)

English (en)

Знаме на Ирландия

pdf

(623 kB)

English (en)

Ирландия

pdf

(623 kB)

English (en)

Знаме на Люксембург

pdf

(616 kB)

English (en)

Люксембург

pdf

(616 kB)

English (en)

Знаме на Португалия

pdf

(630 kB)

English (en)

Португалия

pdf

(630 kB)

English (en)

Знаме на Швеция

pdf

(624 kB)

English (en)

Швеция

pdf

(624 kB)

English (en)

Знаме на Белгия

pdf

(639 kB)

English (en)

Белгия

pdf

(639 kB)

English (en)

Знаме на Дания

pdf

(616 kB)

English (en)

Дания

pdf

(616 kB)

English (en)

Знаме на Германия

pdf

(654 kB)

English (en)

Германия

pdf

(654 kB)

English (en)

Знаме на Италия

pdf

(628 kB)

English (en)

Италия

pdf

(628 kB)

English (en)

Знаме на Малта

pdf

(610 kB)

English (en)

Малта

pdf

(610 kB)

English (en)

Знаме на Румъния

pdf

(619 kB)

English (en)

Румъния

pdf

(619 kB)

English (en)

Знаме на Турция

pdf

(734 kB)

English (en)

Турция

pdf

(734 kB)

English (en)

Знаме на България

pdf

(612 kB)

English (en)

България

pdf

(612 kB)

English (en)

Знаме на Естония

pdf

(614 kB)

English (en)

Естония

pdf

(614 kB)

English (en)

Знаме на Гърция

pdf

(629 kB)

English (en)

Гърция

pdf

(629 kB)

English (en)

Знаме на Латвия

pdf

(631 kB)

English (en)

Латвия

pdf

(631 kB)

English (en)

Знаме на Нидерландия

pdf

(738 kB)

English (en)

Нидерландия

pdf

(738 kB)

English (en)

Знаме на Словакия

pdf

(624 kB)

English (en)

Словакия

pdf

(624 kB)

English (en)

Знаме на Обединеното кралство

pdf

(632 kB)

English (en)

Обединено кралство

pdf

(632 kB)

English (en)

Знаме на Хърватия

pdf

(612 kB)

English (en)

Хърватия

pdf

(612 kB)

English (en)

Знаме на Финландия

pdf

(618 kB)

English (en)

Финландия

pdf

(618 kB)

English (en)

Знаме на Унгария

pdf

(623 kB)

English (en)

Унгария

pdf

(623 kB)

English (en)

Знаме на Литва

pdf

(622 kB)

English (en)

Литва

pdf

(622 kB)

English (en)

Знаме на Норвегия

pdf

(725 kB)

English (en)

Норвегия

pdf

(725 kB)

English (en)

Знаме на Словения

pdf

(628 kB)

English (en)

Словения

pdf

(628 kB)

English (en)

Знаме на Кипър

pdf

(621 kB)

English (en)

Кипър

pdf

(621 kB)

English (en)

Знаме на Франция

pdf

(628 kB)

English (en)

Франция

pdf

(628 kB)

English (en)

Знаме на Исландия

pdf

(632 kB)

English (en)

Исландия

pdf

(632 kB)

English (en)

Знаме на Лихтенщайн

pdf

(614 kB)

English (en)

Лихтенщайн

pdf

(614 kB)

English (en)

Знаме на Полша

pdf

(618 kB)

English (en)

Полша

pdf

(618 kB)

English (en)

Знаме на Испания

pdf

(744 kB)

English (en)

Испания

pdf

(744 kB)

English (en)

Данни за предишни години

Генерална дирекция „Образование и култура“ разполага с богата статистическа информация за своите минали и настоящи инициативи, включително за програмата за учене през целия живот

English (en) .

Данни за програма „Еразъм“ за 2012 – 2013 г.

През юли 2014 г. Европейската комисия публикува статистически данни за програма „Еразъм“ през учебната 2012/2013 година. Те включват:

Статистически данни за програма „Еразъм“ от 2010 г. насам можете да намерите и в раздел Документи

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , а по-долу са публикувани данни от предишни години.

Инфографики за програма „Еразъм“

Данни за програма „Еразъм“ от предишни години

Учебна година PDF файлове ZIP на PDF файлове
2011 – 2012 г. към библиотеката

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

zip

(7.74 Mb)

English (en)

2010  – 2011 г. към библиотеката

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

zip

(6.07 Mb)

English (en)

2009 – 2010 г.

pdf

(11.69 Mb)

English (en)

zip

(10.14 Mb)

English (en)

2008 – 2009 г.

pdf

(2.03 Mb)

English (en)

zip

(2.67 Mb)

English (en)

2007 – 2008 г.

pdf

(2.55 Mb)

English (en)

zip

(1.14 Mb)

English (en)

2006 –2007 г.

pdf

(1.9 Mb)

English (en)

zip

(510 kB)

English (en)

2005 – 2006 г.

pdf

(1.66 Mb)

English (en)

zip

(267 kB)

English (en)

2004 – 2005 г.

pdf

(1.63 Mb)

English (en)

zip

(257 kB)

English (en)

Данни, които не са групирани по години
Данни по страни от 2000 до 2012 г.

pdf

(2.7 Mb)

English (en)

zip

(1.16 Mb)

English (en)

Обобщени данни, динамични редове и университетско сътрудничество към библиотеката

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

zip

(10.49 Mb)

English (en)

Бюджет

pdf

(1.67 Mb)

English (en)

zip

(265 kB)

English (en)

Интензивни езикови курсове

pdf

(1.65 Mb)

English (en)

zip

(278 kB)

English (en)

Данни за програма „Леонардо да Винчи“

 • Факти и цифри за програма „Леонардо да Винчи“. Подкрепа на ЕС в областта на професионалното образование и обучение за периода 2007 – 2011 г.

  pdf

  (956 kB)

  Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • Мобилност по страни от 2000 до 2011 г.

  pdf

  (39 kB)

  English (en)

 • Пилотни проекти и проекти за трансфер на иновации по страни от 2000 до 2011 г.

  pdf

  (43 kB)

  English (en)

 • Проекти за партньорство по страни от 2000 до 2011 г.

  pdf

  (39 kB)

  English (en)