Vad är det?

Naric-kontoren hjälper till med att erkänna examensbevis och studieperioder från andra länder. Alla länder som deltar i Erasmus+ har ett nationellt Naric-kontor som ingår i ett nätverk och som samarbetar med det europeiska nätverket av informationskontor som omfattar hela europeiska området för högre utbildning.

Hur går det till?

De enskilda kontorens status och arbetsuppgifter varierar från land till land. I de flesta länder beslutar universiteten och högskolorna själva om antagningsvillkor och eventuella undantag för utländska studenter. Vissa Naric-kontor fattar bindande beslut om erkännande, men de flesta erbjuder bara rådgivning om utbildningssystem och kvalifikationer i andra länder.

Vilka är fördelarna?

EU-kommissionen stöder Naric-kontorens verksamhet genom utbyte av information och erfarenheter mellan länderna, kartläggning av god praxis, jämförelser av utbildningssystem och utbildningspolitik och samarbetsprojekt som riktlinjerna för erkännande.