Za kaj gre

Mreža NARIC podpira priznavanje diplom in študija, opravljenega v tujini. Sestavljajo jo nacionalni centri v državah, ki sodelujejo v programu Erasmus+, mreža pa je pri svojem delovanju tesno povezana s širšo evropsko mrežo informativnih centrov, ki obsega celotni evropski visokošolski prostor.

Delovanje centrov

Položaj in obseg dela centrov se razlikujeta od države do države. Visokošolske ustanove so v večini držav avtonomne in samostojno odločajo o vpisu tujih študentov ter o morebitnih izjemah na podlagi študija, ki so ga študenti opravili v tujini. Nekateri centri NARIC sicer sprejemajo zavezujoče odločitve glede priznavanja študija, večinoma pa le svetujejo v zvezi z mednarodnimi sistemi izobraževanja in kvalifikacijami.

Prednosti

Evropska komisija podpira dejavnost mreže NARIC z izmenjavo informacij in izkušenj med državami, odkrivanjem dobrih praks, primerjalno analizo sistemov in politik na področju izobraževanja ter podporo projektom sodelovanja, kot je denimo priprava priročnika za evropski prostor priznavanja diplom.