O aké programy ide?

Sieť NARIC podporuje uznávanie diplomov a období štúdia absolvovaných v iných krajinách. Sieť sa skladá z vnútroštátnych centier v krajinách, ktoré sa zúčastňujú na programe Erasmus+, a úzko spolupracuje so širšou európskou sieťou informačných centier, čím sa pokrýva celý európsky priestor vysokoškolského vzdelávania.

Ako centrá pracujú?

Stav a rozsah činnosti jednotlivých centier sa líši od krajiny ku krajine. Vo väčšine krajín sú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania nezávislé a samostatne rozhodujú o prijímaní zahraničných študentov, ako aj o výnimkách pre študentov na základe vzdelania získaného v zahraničí. Hoci niektoré centrá siete NARIC prijímajú záväzné rozhodnutia týkajúce sa uznávania, väčšina z nich poskytuje poradenstvo o medzinárodných vzdelávacích systémoch a kvalifikácií.

Aké sú prínosy?

Európska komisia podporuje činnosti siete NARIC prostredníctvom výmeny informácií a skúseností medzi krajinami, identifikácie osvedčených postupov, komparatívnej analýzy systémov a politík v tejto oblasti a podporou projektov spolupráce, ako napr. projekt zameraný na vypracovanie príručky európskeho priestoru uznania.