Despre ce este vorba

Rețeaua NARIC contribuie la recunoașterea diplomelor și a studiilor urmate în alte țări. Cuprinde centrele naționale cu sediul în țările participante la programul Erasmus+ și colaborează strâns cu rețeaua europeană a centrelor de informare, care acoperă tot Spațiul european al învățământului superior.

Cum funcționează aceste centre?

Statutul centrelor NARIC și sarcinile acestora diferă de la o țară la alta. În majoritatea țărilor, instituțiile de învățământ superior sunt autonome și au puterea de a decide singure să admită studenți străini și să acorde derogări studenților pe baza studiilor urmate în străinătate. În timp ce unele centre NARIC iau decizii cu caracter obligatoriu în materie de recunoaștere a diplomelor, majoritatea oferă consiliere privind sistemele de învățământ și calificările existente în străinătate.

Avantaje

Comisia Europeană sprijină activitățile rețelei NARIC, favorizând schimbul de informații și de experiență între țări, identificarea bunelor practici și analiza comparativă a sistemelor și politicilor din domeniul educației și susținând proiectele de cooperare, precum elaborarea manualului pentru recunoașterea calificărilor în Spațiul european al învățământului superior.