Waarvoor dient het?

Het NARIC-netwerk dient ter ondersteuning van de erkenning van diploma’s en studieperiodes in andere landen. Het omvat nationale centra in alle landen die meedoen aan het Erasmus+-programma en werkt nauw samen met het bredere Europese netwerk van informatiecentra voor de hele Europese hogeronderwijsruimte.

Hoe gaan de centra te werk?

De status en de bevoegdheid van de afzonderlijke centra verschillen van land tot land. In de meeste landen zijn instellingen voor hoger onderwijs autonoom, zodat ze zelf over de toelating van buitenlandse studenten kunnen beslissen en vrijstellingen op grond van eerder genoten onderwijs in het buitenland kunnen verlenen. Sommige NARIC-centra kunnen bindende besluiten nemen over de erkenning, maar meestal geven ze alleen advies over onderwijssystemen en kwalificaties uit andere landen.

Wat zijn de voordelen?

De Europese Commissie steunt de activiteiten van het NARIC-netwerk door de uitwisseling van informatie en ervaring te bevorderen, goede werkmethoden te erkennen, vergelijkende analyses te maken van de systemen en het beleid op dit terrein en door samenwerkingsprojecten te steunen, zoals de ontwikkeling van een Gids voor de Europese erkenningsruimte.