Kas tie ir

NARIC tīkls atbalsta ārzemju diplomu un studiju periodu atzīšanu. Tīklā darbojas valstu centri "Erasmus+" programmas valstīs, un tas cieši sadarbojas ar lielo Eiropas Informācijas centru tīklu, kurā ietilpst visa Eiropas augstākās izglītības telpa.

Kā šie centri darbojas

Katra centra statuss un darbības joma dažādās valstīs atšķiras. Lielākajā daļā valstu augstākās izglītības iestādes ir autonomas, tās pieņem pašas savus lēmumus par ārvalstu studentu uzņemšanu, kā arī nosaka visus izņēmumus studentiem, pamatojoties uz ārzemēs iegūto izglītību. Daži NARIC centri pieņem saistošus lēmumus par atzīšanu, savukārt daudzi citi piedāvā konsultācijas par izglītības sistēmu un kvalifikācijām citās valstīs.

Kādi ir ieguvumi

Eiropas Komisija atbalsta NARIC tīkla darbību, izmantojot informācijas un pieredzes apmaiņu starp valstīm, labu metožu apzināšanu, sistēmu un politikas salīdzinošu analīzi un atbalstot sadarbības projektus, piemēram, norādījumu par atzīšanu Eiropā izstrādi.