Kokie tai centrai?

NARIC tinklas remia kitose šalyse įgytų diplomų ir studijų laikotarpių jose pripažinimą. Jį sudaro nacionaliniai centrai, kurie yra programoje „Erasmus+“ dalyvaujančiose šalyse ir kurie glaudžiai bendradarbiauja su platesnio masto Europos informacijos centrų tinklu, apimančiu visą Europos aukštojo mokslo erdvę.

Centrų veikimo principai

Atskirų centrų statusas ir darbo apimtis įvairiose šalyse skiriasi. Daugumoje šalių aukštojo mokslo įstaigos yra autonomiškos, jos pačios priima sprendimus dėl užsienio studentų priėmimo ir išimčių studentams dėl studijų užsienyje. Kai kurie NARIC centrai priima įpareigojančius sprendimus dėl pripažinimo atvejų ir dauguma šių centrų teikia konsultacijas tarptautinio švietimo sistemų ir kvalifikacijų klausimais.

Nauda

Europos Komisija remia NARIC tinklo veiklą: šalys keičiasi informacija ir patirtimi, nustatoma gera praktika, atliekama šios srities sistemų bei politikos lyginamoji analizė ir remiami bendradarbiavimo projektai, pavyzdžiui, Europos pripažinimo gairių rengimas.