Miről is van szó?

A Felsőfokú Tanulmányok és Oklevelek Elismerésével Foglalkozó Nemzeti Információs Központok hálózata, a NARIC hálózat segíti a diplomák és a külföldi résztanulmányok elismerését. A hálózatot az Erasmus+ programban részt vevő országok nemzeti központjai alkotják. A NARIC szorosan együttműködik az Információs Központok Európai Hálózatával, mely az európai felsőoktatási térség egészét lefedi.

Hogyan működnek a központok?

A hálózatot alkotó nemzeti központok jogi státusza és tevékenységi köre országról országra különbözik. A legtöbb országban a felsőoktatási intézmények autonóm jogállású intézmények, amelyek maguk döntenek a külföldi diákok képzéséről, illetve a belföldi diákok külföldön teljesített résztanulmányainak elismeréséről. A NARIC-központok túlnyomó többsége tanáccsal szolgál a nemzetközi oktatási rendszerekkel és képesítésekkel kapcsolatban, egyes NARIC-központok pedig kötelező érvényű döntéseket hoznak az oklevelek és tanulmányok elismerésével kapcsolatos ügyekben.

Milyen előnyök származnak a NARIC hálózat működéséből?

Az Európai Bizottság támogatja a NARIC hálózat tevékenységét: előmozdítja az országhatárokon átívelő információ- és tapasztalatcserét, a bevált módszerek azonosítását, az ezzel a területtel kapcsolatos rendszerek és szakpolitikák összehasonlító elemzését, és támogatja különböző együttműködési projektek megvalósítását. Utóbbira példaként említhető az európai elismerési kézikönyv kidolgozása.