O čemu se radi?

Mrežom NARIC podupire se priznavanje diploma i razdoblja studija provedenih u drugim zemljama. Mrežu čine nacionalni centri uključeni u program Erasmus+, a također se ostvaruje bliska suradnja sa širom Mrežom europskih informacijskih centara kojima je obuhvaćen čitav Europski prostor visokog obrazovanja.

Na koji način djeluju centri?

Status i područje rada pojedinih centara razlikuje se u pojedinim zemljama. U većini zemalja visoka su učilišta neovisna i ona samostalno donose odluke o primanju stranih studenata i izuzeću studenata koji se obrazuju u inozemstvu. Dok se u nekim centrima NARIC donose obvezujuće odluke o priznavanju, u većini drugih centara mogu se dobiti savjeti o međunarodnim sustavima obrazovanja i kvalifikacijama.

Koje su prednosti?

Europska komisija podržava aktivnosti mreže NARIC razmjenom informacija i iskustava između država, prepoznavanjem dobrih praksi, usporednom analizom sustava i politika u tom području te podupiranjem projekata za suradnju, kao što je primjerice projekt razvoja Vodiča za akademsko priznavanje na europskom području.