Cad é an rud é?

Tacaíonn an líonra le haithint dioplómaí agus tréimhsí staidéir i dtíortha iasachta. Líonra de lárionaid náisiúnta sna tíortha a chuimsíonn Erasmus+ is ea é agus oibríonn sé i ndlúthchomhar leis an Líonra Eorpach Lárionad Faisnéise a chuimsíonn Limistéar Eorpach an Ardoideachais ar fad.

Conas a oibríonn na lárionaid?

Ní hionann stádas na lárionad ná na scóip na hoibre a dhéanann siad i ngach tír. Sa chuid is mó de na tíortha, tá na hinstitiúidí neamhspleách. Is iad a dhéanann cinneadh maidir le mic léinn ón iasacht a ligean isteach agus maidir le haon díolúine a gheobhadh mic léinn mar gheall ar chúrsaí oideachais ar an gcoigríoch. Déanann roinnt lárionaid de chuid líonra na Lárionad Náisiúnta Faisnéise um Aitheantas Acadúil cinntí ceangailteacha maidir le cásanna aitheantais, ach cuireann an chuid is mó acu comhairle ar fáil maidir le córas oideachais agus cáilíochtaí idirnáisúnta.

Céard iad na buntáistí?

Tugann an Coimisiún Eorpach tacaíocht do ghníomhaíochtaí an líonra trí mhalartú eolais agus taithí idir tíortha, sainaithint dea-chleachtais, anailís chomparáideach córas agus beartas sa réimse sin agus trí thacaíocht a thabhairt do thionscadail chomhair amhail forbairt Lámhleabhar Limistéar Eorpach an Ardoideachais.