Utbildningsinriktningar (Isced-F 2013)

Vad är det?

Den internationella standarden för utbildningsklassificering (Isced) har tagits fram av Unesco för att man lättare ska kunna jämföra utbildningsstatistik och indikatorer mellan olika länder.

Vilka utbildningar gäller det?

De detaljerade områdena i sökverktyget används i första hand för högre utbildning, yrkesutbildning, annan eftergymnasial utbildning och gymnasiet.

Vad går det ut på?

Med Isced kan man samla in, sammanställa och presentera utbildningsstatistik på ett enhetligt sätt.

Vilka listor används i sökverktyget?

EU-kommissionen har tagit fram en preliminär lista med detaljerade områden för Isced 2013, där man anger motsvarigheter till tidigare utbildningsinriktningar enligt 1999 års klassificering (baserad på Isced 1997). Den har sedan kompletterats med tidigare Erasmuskoder.

Unesco kommer att uppdatera 1999 års handledning enligt 2013 års klassificeringar senast 2014. Om klassificeringen ändras kommer också sökverktyget att uppdateras.