Področja izobraževanja in usposabljanja (ISCED-F 2013)

Za kaj gre

Mednarodna standardna klasifikacija izobrazbe (ISCED) je ogrodje, ki ga je pripravil UNESCO, da bi omogočil primerjavo statistik in kazalnikov na področju izobraževanja na podlagi enotnih in mednarodno dogovorjenih opredelitev.

Namen

Podrobno razčlenjena področja v iskalniku ISCED so namenjena predvsem za uporabo v terciarnem izobraževanju, pri programih poklicnega izobraževanja in usposabljanja pa za srednješolsko in neterciarno posrednješolsko raven.

Zakaj je potrebno

Ogrodje ISCED omogoča zbiranje, obdelavo in pripravo statistike izobraževanja na enoten način.

Področja v iskalniku ISCED-F

Evropska komisija je pripravila predhodni seznam področij ISCED 2013, iz katerega so razvidne povezave s prejšnjo klasifikacijo področij izobraževanja in usposabljanja (FOET 1999 na podlagi ISCED 1997). Ta seznam je nato dopolnila s prejšnjimi oznakami Erasmus.

UNESCO bo konec leta 2014 pripravil nov priročnik, prilagojen mednarodni standardni klasifikaciji izobrazbe in področjem izobraževanja in usposabljanja (2013) (ISCED-F 2013). V primeru spremenjenih klasifikacij bo ustrezno prilagojen tudi iskalnik.