Oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (ISCED-F 2013)

O čo ide?

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania (ISCED) bola vypracovaná organizáciou UNESCO s cieľom uľahčiť porovnávanie štatistík a ukazovateľov v oblasti vzdelávania medzi krajinami na základe jednotných a medzinárodne dohodnutých definícií.

Pre koho je klasifikácia určená?

Podrobné oblasti uvedené v nástroji vyhľadávania ISCED sú určené na použitie najmä na terciárnom stupni vzdelávania a v odbornom vzdelávaní a programoch odbornej prípravy, ako aj pre kvalifikácie sekundárneho vzdelávania a postsekundárneho vzdelávania iného ako vzdelávanie terciárne.

Prečo je to potrebné?

ISCED umožňuje zber, zostavovanie a predkladanie štatistík vzdelávania jednotným spôsobom.

Aké zoznamy používa nástroj vyhľadávania ISCED-F?

Európska komisia vypracovala predbežný zoznam podrobných oblastí ISCED 2013, v ktorom sa uvádza súlad s predchádzajúcou klasifikáciou Oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 1999 (FOET 1999 – na základe ISCED 1997). Zoznam sa potom doplnil o zoznam bývalých kódov programu Erasmus.

UNESCO uskutoční do konca roka 2014 aktualizáciu príručky FOET 1999 k Medzinárodnej štandardnej klasifikácii vzdelania: Oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 2013 (ISCED-F 2013). V prípade akýchkoľvek zmien v klasifikácii, sa vyhľadávanie zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje.