Domeniile de studiu și de formare (ISCED-F 2013)

Despre ce este vorba

Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED) a fost elaborată de UNESCO pentru a facilita compararea statisticilor și indicatorilor naționali privind educația pe baza unor metode și definiții convenite la nivel internațional.

Cui se adresează

Domeniile detaliate ale instrumentului de căutare ISCED sunt destinate în principal utilizării pentru nivelul învățământului superior, precum și pentru programele de educație și formare profesională și pentru calificările corespunzătoare învățământului secundar și postliceal neuniversitar.

Motivație

ISCED permite colectarea, elaborarea și prezentarea, într-o manieră uniformă, a statisticilor privind educația.

Listele utilizate de instrumentul de căutare ISCED-F

Comisia Europeană a elaborat o listă preliminară de domenii detaliate ISCED 2013, indicând corespondențele cu clasificarea domeniilor de studiu și de formare din 1999 (domeniile de studiu și formare 1999, pe baza ISCED 1997). Ulterior, această listă a fost completată cu fostele coduri Erasmus.

UNESCO va adapta manualul domeniilor de studiu și de formare din 1999 la Clasificarea Internațională Standard a Educației: Domenii de studiu și de formare 2013 (ISCED-F 2013) până la sfârșitul lui 2014. În cazul în care intervin modificări în clasificare, instrumentul de căutare va fi actualizat în consecință.