Dziedziny kształcenia i szkolenia (ISCED-F 2013)

Informacje ogólne

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (ang. International Standard Classification of Education – ISCED) została opracowana przez UNESCO. Celem jej wprowadzenia było ułatwienie porównywania danych statystycznych dotyczących edukacji oraz wskaźników krajowych w oparciu i standardowe, uznawane na arenie międzynarodowej, definicje.

Czemu służy klasyfikacja?

Pola wyszukiwarki ISCED dotyczą przede wszystkim szkolnictwa wyższego oraz, w przypadku kształcenia i szkolenia zawodowego, programów i kwalifikacji odpowiadających kształceniu średniemu oraz kształceniu powyżej średniego (niebędącemu kształceniem wyższym).

Dlaczego jest potrzebna?

Klasyfikacja umożliwia gromadzenie, zestawianie i prezentowanie statystyk dotyczących edukacji w jednolity sposób.

Jakich list dziedzin używa wyszukiwarka ISCED-F?

Komisja Europejska opracowała wstępną listę dziedzin (ISCED 2013), wskazując na powiązania ze stosowaną wcześniej klasyfikacją dziedzin z 1999 r. (lista dziedzin FOET 1999 oparta na klasyfikacji ISCED z 1997 r.). Następnie uzupełniono listę o wykaz dawnych kodów Erasmusa.

UNESCO zaktualizuje podręcznik dotyczący listy dziedzin (FOET 1999), aby dostosować go do Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacja Kształcenia: dziedziny kształcenia i szkolenia (ISCED-F 2013) do końca 2014 r. Jeśli klasyfikacja zostanie zmodyfikowana, zmiany te zostaną wprowadzone w wyszukiwarce.