Onderwijs- en opleidingsgebieden (ISCED-F 2013)

Waar gaat het om?

De internationale standaardclassificatie van het onderwijs (ISCED) is door de UNESCO ontwikkeld voor de vergelijking van onderwijsstatistieken en -indicatoren uit verschillende landen op basis van uniforme en internationaal afgesproken definities.

Waar is dat voor nodig?

De gedetailleerde gebieden die met de ISCED-zoekmachine kunnen worden gevonden, zijn vooral van toepassing op het tertiair onderwijs, en op secundaire en post-secundaire (niet-tertiaire) beroepsonderwijs- en opleidingsprogramma's en -kwalificaties.

Waarom is dat nodig?

Dankzij ISCED kunnen onderwijsstatistieken op uniforme wijze worden verzameld, gecompileerd en gepresenteerd.

Welke lijsten gebruikt de ISCED-F zoekmachine?

De Europese Commissie heeft een voorlopige indeling gemaakt (ISCED 2013). Daarin is ook aangegeven hoe de gebieden corresponderen met die van de oude FoET-indeling (FoET 1999 – gebaseerd op ISCED 1997). Bovendien worden ook nog de oude Erasmus-codes vermeld.

De UNESCO zal de gids voor FoET 1999 nog vóór eind 2014 aanpassen aan de internationale standaardclassificatie van het onderwijs: Onderwijs- en opleidingsgebieden 2013 (ISCED-F 2013). Als de indeling nog wordt gewijzigd, wordt ook de zoekmachine geactualiseerd.