X'inhi?

Il-Klassifikazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Edukazzjoni (ISCED) ġiet żviluppata mill-UNESCO biex tiffaċilita l-paraguni tal-istatistika u l-indikaturi dwar l-edukazzjoni madwar il-pajjiżi abbażi ta’ definizzjonijiet uniformi u maqbula internazzjonalment.

Għal min hi?

L-oqsma dettaljati murija fl-Għodda tat-tiftix ta' ISCED huma intiżi prinċipalment għall-użu fil-livell tal-edukazzjoni terzjarja u, għal programmi tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u kwalifiki fil-livell sekondarju u postsekondarju mhux ta' livell terzjarju.

Għaliex hemm bżonnha?

ISCED tippermetti l-ġbir, il-kompilazzjoni, u l-preżentazzjoni tal-istatistika dwar l-edukazzjoni b’mod uniformi.

X’inhuma l-listi użati mill-Għodda tat-tiftix ISCED-F?

Il-Kummissjoni Ewropea elaborat lista preliminari ta’ oqsma dettaljati ta' ISCED 2013, li tindika l-korrispondenza mal-klassifikazzjoni preċedenti tal-Oqsma ta’ Edukazzjoni u Taħriġ 1999 (FOET 1999 – abbażi ta’ ISCED 1997). Din imbagħad ġiet ikkompletata bil-lista ta’ kodiċijiet ta' qabel tal-Erasmus.

Il-UNESCO se jaġġorna l-Manwal FOET 1999 għall-Klassifikazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Edukazzjoni: Oqsma ta’ Edukazzjoni u Taħriġ 2013 (ISCED-F 2013) sa tmiem l-2014. Jekk ikun hemm xi bidliet fil-klassifikazzjoni, l-għodda tat-tiftix se tiġi aġġornata kif meħtieġ.