Izglītības jomas (ISCED-F 2013)

Par ko ir runa

Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED) izstrādāja UNESCO, lai būtu vieglāk salīdzināt izglītības statistiku un rādītājus dažādās valstīs, pamatojoties uz vienotām un starptautiski saskaņotām definīcijām.

Kam tā domāta

Detalizētās jomas, kas norādītas ISCED meklēšanas rīkā, tiek izmantotas galvenokārt augstākajā izglītībā, profesionālajā izglītībā, vidējā un pēcvidējā izglītībā, kas nav augstākā izglītība.

Kāpēc tā vajadzīga

ISCED ļauj vākt, apkopot un noformēt izglītības statistiku vienotā veidā.

Kādi saraksti tiek izmantoti ISCED-F meklēšanas rīkā

Eiropas Komisija izstrādāja ISCED 2013 detalizētu jomu provizorisku sarakstu, kurā norādīts, kāda ir šo jomu atbilstība iepriekšējām izglītības jomām 1999. gada klasifikācijā (kuras pamatā ir ISCED 1997). Pēc tam šo sarakstu papildināja ar kādreizējiem Erasmus kodiem.

UNESCO atjauninās 1999. gada rokasgrāmatu atbilstīgi 2013. gada Starptautiskajai standartizētajai izglītības klasifikācijai (ISCED-F 2013) līdz 2014. gada beigām. Ja klasifikācijā būs kādas izmaiņas, meklēšanas rīks tiks attiecīgi atjaunināts.