Švietimo ir mokymo sritys (ISCED-F 2013)

Bendroji informacija

Tarptautinį standartizuotą švietimo klasifikatorių (ISCED) parengė UNESCO, kad naudojant vienodas apibrėžtis, dėl kurių susitarta tarptautiniu mastu, būtų lengviau palyginti įvairių šalių švietimo statistiką ir rodiklius.

Kam skirtas šis klasifikatorius?

ISCED paieškos priemonėje pateikiami posričiai visų pirma skirti naudoti tretiniu išsilavinimo lygmeniu, o profesinio mokymo programų ir kvalifikacijų atveju – vidurinio ir aukštesnio ne tretinio išsilavinimo lygmeniu.

Kodėl to reikia?

ISCED suteikia galimybę rinkti, rengti ir pateikti švietimo statistiką tokiu pačiu būdu.

Kokie sąrašai naudojami ISCED-F paieškos priemonėje?

Europos Komisija parengė preliminarų „ISCED 2013“ posričių sąrašą ir nurodė ankstesnio, 1999 m. redakcijos („FOET 1999“, kurio pagrindas – „ISCED 1997“), klasifikatoriaus švietimo ir mokymo sričių atitikmenis. Tada šis sąrašas buvo papildytas anksčiau naudotais „Erasmus“ kodais.

UNESCO iki 2014 m. pabaigos atnaujins 1999 m. redakcijos FOET vadovą, kad priderintų jį prie 2013 m. redakcijos klasifikatoriaus„Tarptautinis standartizuotas švietimo klasifikatorius: švietimo ir mokymo sritys“ (ISCED-F 2013). Jeigu bus keičiama klasifikacija, atitinkamai bus atnaujinta ir paieškos priemonė.