Područja obrazovanja i osposobljavanja (ISCED-F 2013.)

Što je ISCED-F 2013.?

Međunarodnu standardnu klasifikaciju obrazovanja (ISCED) razvio je UNESCO kako bi se olakšala usporedba statističkih podataka i pokazatelja o obrazovanju u različitim zemljama na temelju ujednačenih i međunarodno dogovorenih pojmova.

Kome je namijenjen?

Detaljna područja prikazana u tražilici ISCED uglavnom su namijenjena uporabi u visokoškolskom obrazovanju, a u slučaju programa i kvalifikacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na razini srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja nakon srednje škole.

Čemu služi?

ISCED-om se omogućuje prikupljanje, sastavljanje i prikazivanje statističkih podataka o obrazovanju na jedinstven način.

Kojim se popisima koristi tražilica ISCED-F?

Europska komisija razradila je preliminarni popis detaljnih područja za ISCED 2013. u kojem su navedene podudarnosti s prijašnjom klasifikacijom Područja obrazovanja i osposobljavanja iz 1999. (riječ je o klasifikaciji FOET 1999. koja se temelji na klasifikaciji ISCED 1997.). To je zatim nadopunjeno popisom prijašnjih šifri Erasmus.

UNESCO će ažurirati priručnik FOET 1999. kako bi isti bio u skladu s Međunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja: Područja obrazovanja i osposobljavanja 2013. (ISCED-F 2013.) do kraja 2014. U slučaju bilo kakvih promjena klasifikacije, tražilica će biti sukladno ažurirana.