Réimsí Oideachais agus Oiliúna (ISCED-F 2013)

Cad é an rud é?

Cheap UNESCO an tAicmiú Idirnáisiúnta Caighdeánach ar an Oideachas (ISCED) chun gurbh fhusa comparáidí a dhéanamh idir staitisticí agus táscairí oideachais ó thír go tír ar bhonn sainmhínithe aonfhoirmeacha arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta.

Cé dó é?

Tá na réimsí mionsonraithe atá le feiceáil in uirlis chuardaigh ISCED ceaptha go príomha lena n-úsáid san oideachas tríú leibhéal agus san oideachais ghairmiúil agus i gcláir oiliúna agus cáilíochtaí sa mheánscolaíocht agus san iar-mheánscolaíocht nach bhfuil ar an tríú leibhéal.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Le ISCED is féidir staitisticí oideachais a bhailiú, a thiomsú agus a chur i láthair go haonfhoirmeach.

Cé na liostaí a úsáideann uirlis chuardaigh ISCED-F?

Tá réamhliosta curtha le chéile ag an gCoimisiún Eorpach de na réimsí mionsonraithe in ISCED 2013 ina léirítear an comhghaol idir é agus an t-aicmiú ar réimsí an oideachais agus na hoiliúna a bhí ann roimhe, ó 1999 (FOET (Réimsí Oideachais agus Oiliúna) 1999 – a bhí bunaithe ar ISCED 1997). Ina dhiaidh sin, rinneadh an liosta a chríochnú tríd an liosta d'iarchóid Erasmus a chur leis.

Tabharfaidh UNESCO lámhleabhar FOET 1999 cothrom le dáta de réir an Aicmithe Idirnáisiúnta Caighdeánaigh ar an Oideachas: Réimsí an Oideachais agus na hOiliúna 2013 (ISCED-F 2013) faoi dheireadh na bliana 2014. Má thagann aon athrú ar an aicmiú, tabharfar an uirlis chuardaigh cothrom le dáta dá réir.