Koulutusalat (ISCED-F 2013)

Kuvaus

Kansainvälinen koulutusluokitus (International Standard Classification of Education, ISCED) on Unescon kehittämä luokitus, jonka tarkoituksena on helpottaa koulutustilastojen ja indikaattoreiden vertailua eri maiden välillä yhdenmukaisten ja kansainvälisesti hyväksyttyjen määritelmien perusteella.

Koulutusaste

ISCED-haun tarkemmat tasot kattavat pääasiassa korkea-asteen koulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen ohjelmat ja tutkinnot keskiasteella ja sellaisessa keskiasteen jälkeisessä koulutuksessa, joka ei ole korkea-asteen koulutusta.

Luokituksen tarkoitus

ISCED-luokituksella yhdenmukaistetaan koulutustilastojen keräämistä, kokoamista ja esittämistä.

ISCED-F-haun luettelot

Euroopan komissio on laatinut ISCED 2013 ‑luokituksen tarkemmista tasoista alustavan luettelon, josta ilmenevät vastaavuudet edellisen, vuodelta 1999 peräisin olevan luokituksen kanssa (FOET 1999, joka perustui ISCED 1997 ‑luokitukseen). Tätä luetteloa on täydennetty entisten Erasmus-koodien luettelolla.

Unesco päivittää FOET 1999 ‑oppaan vuoden 2013 koulutusalojen luokituksen (ISCED-F 2013) mukaiseksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Jos luokitukseen tehdään muutoksia, myös hakutoimintoa päivitetään vastaavasti.