Hariduse ja koolituse valdkonnad (ISCED-F 2013)

Mis see on?

Rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse (ISCED) töötas välja UNESCO, et lihtsustada haridusalase statistika ja näitajate võrdlemist erinevates riikides ühtsete ning rahvusvaheliselt kokkulepitud määratluste alusel.

Kellele see on vajalik?

ISCED otsinguvahendis esitatud üksikasjalikud valdkonnad on ette nähtud peamiselt kasutamiseks kolmanda taseme hariduse ja kutsehariduse ning teise taseme hariduse ja teise taseme hariduse järgse hariduse koolitusprogrammide ning kvalifikatsioonide puhul.

Milleks on see vajalik?

ISCED võimaldab ühtsel viisil koguda, koostada ja esitada haridust käsitlevat statistikat.

Milliseid loetelusid kasutab ISCED-F otsinguvahend?

Euroopa Komisjon koostas esialgse loetelu ISCED 2013 üksikasjalikest valdkondadest, märkides ära ka vastavused eelmisele hariduse ja koolituse valdkondade liigitusele (1999) (FOET 1999, mille aluseks on ISCED 1997). See omakorda koostati endiste Erasmuse koodide loetelu alusel.

UNESCO ajakohastab FOET 1999 käsiraamatut vastavalt rahvusvahelisele ühtse hariduse liigitusele: hariduse ja koolituse valdkonnad 2013 (ISCED-F 2013) 2014. aasta lõpuks. Juhul kui liigituses peaks esinema muudatusi, ajakohastatakse vastavalt ka otsinguvahendit.