Undervisningsområder (ISCED-F 2013)

Hvad går det ud på?

Den internationale standardklassifikation af uddannelser (ISCED) er udviklet af UNESCO for at lette sammenligningen af uddannelsesstatistikker og -indikatorer mellem lande på grundlag af ensartede og internationalt aftalte definitioner.

Hvem er det for?

De detaljerede områder i ISCED-søgeværktøjet er primært beregnet til brug på det videregående uddannelsesniveau samt til erhvervsuddannelsesprogrammer og sekundær undervisning på andet trin og undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning.

Hvorfor er det nødvendigt?

ISCED gør det muligt at indsamle, udarbejde og præsentere uddannelsesstatistik på en ensartet måde.

Hvad er listerne, som bruges i ISCED-F-søgeværktøjet?

Europa-Kommissionen har udarbejdet en foreløbig liste over detaljerede områder for ISCED 2013, som angiver sammenhængen med den tidligere klassifikation af undervisningsområder 1999 (FOET 1999 – baseret på ISCED 1997). Den er derefter suppleret med listen over tidligere Erasmuskoder.

UNESCO vil opdatere FOET 1999-vejledningen til den internationale standardklassifikation af uddannelser: Undervisningsområder 2013 (ISCED-F 2013) inden udgangen af 2014. Skulle der være ændringer af klassifikationen, opdateres søgeværktøjet i overensstemmelse dermed.