Klasifikace oborů vzdělávání a odborné přípravy (ISCED-F 2013)

O co se jedná?

Mezinárodní standardní klasifikaci vzdělání (ISCED) vypracovala organizace UNESCO v zájmu lepší srovnatelnosti statistik a ukazatelů v oblasti vzdělávání mezi jednotlivými zeměmi. Klasifikace staví na jednotných, mezinárodně dohodnutých definicích.

Komu je určena?

Podrobný popis oborů, který lze najít pomocí vyhledávacího nástroje ISCED, je určen především pro použití na terciární úrovni vzdělávání, jakož i u programů odborného vzdělávání a přípravy a kvalifikací na úrovni středoškolské a postsekundární neterciární úrovně.

Proč je to nezbytné?

Klasifikace ISCED umožňuje jednotným způsobem shromažďovat, zpracovávat a předkládat statistické údaje týkajících se vzdělávání.

Podle čeho lze v nástroji ISCED-F vyhledávat?

Evropská komise vypracovala předběžný seznam podrobných oborů ISCED 2013, v němž je uvedena návaznost na předešlý klasifikační systém oblastí vzdělávání a odborné přípravy z roku 1999 (FOET 1999, který vycházel ze systému klasifikace ISCED 1997). Tento seznam byl poté doplněn seznamem dřívějších kódů používaných v rámci programu Erasmus.

UNESCO provede aktualizaci příručky k FOET 1999 pro účely Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání: oblasti vzdělávání a odborné přípravy 2013 (ISCED-F 2013) do konce roku 2014. V případě dalších změn v klasifikaci bude vyhledávací nástroj odpovídajícím způsobem aktualizován.