Области на образование и обучение (ISCED-F 2013)

За какво става въпрос?

Международната стандартна класификация на образованието (ISCED) е разработена от ЮНЕСКО, за да се улесни сравняването на статистически данни и на показатели за образованието в различните страни посредством общи, съгласувани на международно равнище определения.

За кого е предназначена?

Областите в инструмента за търсене по ISCED са предназначени за използване предимно на ниво висше образование, за програми за професионално образование и обучение и за професионални квалификации на ниво средно образование и образование след завършено средно образование, но не висше.

Защо е необходима?

ISCED дава възможност за събиране, съставяне и представяне на статистически данни за образованието по еднакъв начин.

Какво представляват списъците в инструмента за търсене ISCED-F?

Европейската комисия изготви предварителен списък с подробни области по ISCED 2013, в който се посочват съответствията с предишните области на образованието и обучението от 1999 г. (FOET 1999 въз основа на ISCED 1997). След това той беше допълнен със списъка на предишните кодове по програма „Еразъм“.

До края на 2014 г. ЮНЕСКО ще актуализира ръководството за FOET 1999 в съответствие с Международната стандартна класификация на образованието: области на образованието и обучението 2013 (ISCED-F 2013). Ако в класификацията настъпят промени, инструментът за търсене ще бъде актуализиран.