Vad går det ut på?

Heinnovate är ett webbaserat självskattningsverktyg som med råd, tips och inspiration kan hjälpa högskolor och universitet att bli bättre på enterprenörskap.

Idén föddes i mars 2011 på ett forum för universitet och näringsliv

English (en) då man såg ett behov av att definiera vad som kännetecknar näringslivsinriktade högskolor och att ta fram ett gratis verkyg för vägledning, idéutbyte och inspiration.

Hur går det till?

Genom Heinnovate kan din högskola utvärdera sig själv genom att svara på olika påståenden inom ett antal områden som är centrala för näringslivsinriktade och innovativa högskolor.

Utvärderingen omfattar sju områden:

  • Ledarskap och styrning
  • Organisation, personal och incitament
  • Entreprenörskapsutbildning
  • Vägar för blivande företagare
  • Kunskapsutbyte med företag, myndigheter och organisationer
  • Internationella kontakter
  • Hur man mäter genomslaget

För varje område finns en rad påståenden där man ska ange i vilken mån man håller med eller inte. Du behöver inte gå igenom alla områden utan kan välja de som är relevantast.

När du är klar får du omedelbart svar på vilka som är högskolans starka och svaga sidor och förslag på utbildningsmaterial.

Vad har man gjort hittills?

Det har hållits flera seminarier om Heinnovate runtom i EU-länderna. Även utanför EU är man intresserad av verktyget. För att möta den stora efterfrågan finns ett omfattande program av evenemang och workshoppar. Flera av dem hålls i samarbete med EU:s ordförandeländer.

I juli 2014 hade över 450 olika institutioner använt verktyget och antalet ökar hela tiden.

Som en del av samarbetsavtalet med OECD hålls också nationella seminarier och policyutvärderingar i flera EU-länder.

Vad blir nästa steg?

Den 18 november 2014 släpptes en ny, uppdaterad version av Heinnovate med bättre funktioner och nytt innehåll. Högskolor och universitet kan också delta i Heinnovate challenge och skicka in sina exempel inom något av de sju områdena.

Fler seminarier och evenemang planeras för 2015. OECD släpper också sina landsrapporter och institutionerna ska få utbildningsmaterial så att de kan hålla egna evenemang. Vi uppdaterar hela tiden verktyget utifrån användarnas feedback och synpunkter.

Heinnovate finns också på andra plattformar och i sociala medier, t.ex. Linkedin.