Za kaj gre

HEInnovate je spletno orodje za samoocenjevanje, ki visokošolskim ustanovam ponuja nasvete, nove ideje in zglede za uspešno institucionalno in kulturno spremembo.

O orodju HEInnovate so prvič razpravljali na forumu univerz in gospodarstva

English (en) marca 2011, sam koncept pa se je porodil iz potrebe, kako prepoznati značilnosti in vidike podjetniško usmerjene visokošolske ustanove in kako pripraviti prosto dostopen „usmerjevalni okvir‟.

Kako deluje

Orodje HEInnovate omogoča visokošolski ustanovi, fakulteti oziroma oddelku samostojno in neodvisno spletno samoocenjevanje na podlagi nabora trditev v zvezi s področji, ki so ključnega pomena za uspešnost in razvoj podjetniško usmerjene in inovativne ustanove.

Samoocenjevanje obsega sedem področij oziroma vidikov:

  • vodenje in upravljanje,
  • organizacijske zmogljivosti, ljudje in spodbude,
  • podjetništvo v poučevanju in učenju,
  • možnosti za podjetnike,
  • odnos univerza–gospodarstvo in izmenjava znanja,
  • podjetniško usmerjena visokošolska ustanova v mednarodnem okolju,
  • merjenje učinka.

Vsako posamezno področje vsebuje nabor trditev, ki jih samoocenjevalec hierarhično razvrsti glede na to, ali se z njimi strinja ali ne. Pri tem mu ni treba izpolniti vseh sedem področij, pač pa lahko izbere samo tiste, ki so za ustanovo najpomembnejši.

Ko je samoocenjevanje končano, orodje pripravi takojšnje povratne informacije o močnih in šibkih točkah visokošolske ustanove ter na podlagi rezultatov ponudi individualizirano učno gradivo.

Dosedanji ukrepi

V državah EU je potekalo več delavnic o orodju HEInnovate, zanj se zanimajo tudi zunaj Evropske unije. Zaradi vse večjega povpraševanja po ustreznih prireditvah in dogodkih so pripravili zelo celovit program dejavnosti, tudi v sodelovanju s posameznimi predsedujočimi državami EU.

Do julija 2014 je orodje HEInnovate uporabilo že več kot 450 ustanov.

V okviru sporazuma o sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj potekajo v številnih državah EU seminarji in poglobljene analize nacionalne politike izobraževanja.

Prihodnji ukrepi

18. novembra 2014, natančno leto dni po uvedbi orodja, je zaživela nova posodobljena različica z izboljšanimi funkcijami in novo vsebino. Vsebuje tudi možnost Izziv HEInnovate, spletno stran z zgodbami in izkušnjami, ki jih pošljejo visokošolske ustanove.

Za leto 2015 je napovedanih še več delavnic in dogodkov, pripravljajo se pregledi in analize organizacije OECD za države, objavljeno bo „učno gradivo‟, ki bo visokošolskim ustanovam pomagalo organizirati svoje delavnice. Na podlagi povratnih informacij uporabnikov bomo orodje še naprej posodabljali in izboljševali.

HEInnovate je tudi spletna platforma, ki vse številčnejšim uporabnikom omogoča povezave z drugimi platformami in družbenimi mediji, denimo LinkedIn.

 

Več informacij